Dachy z kształtowników profilowanych na zimno

Konstrukcje dachów mogą być wykonywane. z kształtowników walcowanych lub kątowników giętych na zimno z blach cienkich o grubości od około 1,0 mm do 5,0 mm. Wyroby walcowane to: pręty, blachy, płaskowniki, kątowniki, teowniki, ceowniki, dwuteowniki, zetowniki i rury. Stosowanie kształtowników …

Uszczelnienia dachów z pokryciem z blach fałdowych

Przy montażu płyt z blach fałdowych należy stosować zdwojone uszczelki na stykach poziomych (poprzecznych) poszczególnych arkuszy.

tmpb3fa-2

Minimalna długość zakładu na stykach poprzecznych blach

Według przepisów uszczelnienie podwójne uszczelką taśmową styków poprzecznych blach jest konieczne przy kącie nachylenia dachu poniżej 15°. …

Tężniki dachów stalowych

Stężenia dachów stalowych
W celu uzyskania należytej pracy przestrzennej przekrycia dachowego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich jego usztywnień. Tężniki dachowe wraz z tężnikami ściennymi zapewniają usztywnienie przestrzenne budynku stalowego jako całości. Tężniki dachowe sytuowane są w płaszczyźnie połaci dachowej (tężnik połaciowy) …

Płatwie dachowe

Płatwie dachowe
Płatwie te, w zależności od rozpiętości i schematu statycznego, mogą być wykonane z profili walcowych o przekroju dwuteowym lub ceowym względnie jako belki kratowe. Do rozpiętości 6 m stosuje się płatwie z dwuteowników walcowanych, a powyżej 6 m …

Wytyczne doboru blach fałdowych dachowych

Dobór blach fałdowych zależy głównie od:
–    strefy klimatycznej,
–    długości połaci, wielkości spadku, wysokości fałd oraz stosowanych zakładów blach,
–    czynników związanych z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami ich wykonania i jakości stosowanych materiałów – głównie materiałów uszczelniających.

Na dobór wysokości …

DACHY STALOWE – KONSTRUKCJE I ELEMENTY

tmpe38f-1

Rozwiązania konstrukcji dachów o dużych rozpiętościach: a) przestrzenna konstrukcja kratowa dachu, konstrukcja wisząca sprężona linami, b) dach złożony z dźwigarów kratowych przestrzennych o przekroju poprzecznym pilastym, c) dach tarczownicowy łukowy, d) przekrycie strukturalne płaskie, e) dach podwieszony na linach z

Systemy konstrukcyjno-montażowe hal przemysłowych

tmp1f96-1W zakładach przemysłowych, gdzie w procesach technologicznych powstają opary gazów, jak na przykład dwutlenek azotu i siarki, opary chlorowodoru (przemysł chemiczny, spożywczy itp.) gazy i opary oddziaływają korozyjnie na konstrukcję budynku hali przemysłowej. W tych warunkach mogą być stosowane na …

Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy.
Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do pomp (zalecane bezdławnicowe) i odpowietrzników.…

Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych

tmpd0e-1Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych i stateczności ich elementów należy poświęcać szczególną uwagę zarówno w okresie eksploatacji, jak i montażu. W obiektach tych obciążenia wiatrowe odgrywają podstawową rolę z uwagi na lekkość konstrukcji. Szczególne znaczenie ma stateczność ścian szczytowych.

Przy …