Konfiguracje instalacji solarnej

Przy projektowaniu bierze się pod uwagę w szczególności wielkość zapotrzebowania na ciepło i dostępność miejsca. Objętość zbiorników magazynujących zależy głównie od powierzchni kolektorów w odniesieniu do za po trzeb owania na ciepło w okresie lata. Duże powierzchnie kolektorów i duże …

Systemy konstrukcyjne hal w budownictwie rolniczym

We współczesnym budownictwie można zaobserwować zwiększone zastosowanie konstrukcji drewnianych do budowania dachów i konstrukcji nośnej budynków. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii wytwarzania elementów’ nośnych metodą klejenia drewno nabrało nowych, istotnych, cech technologicznych i wytrzymałościowych, pozwalających na uzyskanie dużych rozpiętości konstrukcji dachów …

Umiejscowienie pola kolektorów słonecznych

Pole kolektorów może być posadowione w różnych miejscach, w zależności od dostępnego miejsca: na pochyłym lub płaskim dachu, przymocowane do fasady budynku lub na ziemi w sąsiedztwie budynku. Należy wówczas uwzględnić następujące czynniki
–    dostępne miejsca do zabudowy, posiadające korzystne …

Wybór producenta kotłów, rodzaju i typu kotła

Wybierać należy tylko kotły dopuszczone do stosowania na rynku. Powinny to być kotły z potwierdzonym oznakowaniem CE (zgodnym z Dyrektywami EWG) i ze znakiem efektywności energetycznej [R13],
Ponieważ zakłada się, że kocioł jest inwestycją na co najmniej 20 lat, należy …

Wymiarowanie instalacji kolektora

Powierzchnia kolektorów słonecznych jest wymiarowana głównie pod kątem pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie lata. Przy wystarczającej ilości promieniowania podczas wiosny i jesieni kolektory mogą służyć również do ogrzewania pomieszczeń.
Wytwarzanie ciepła przez kolektory słoneczne jest zmienne …

Dobór liczby i mocy cieplnej kotłów

Pojedyncze kotły stosowane są tylko przy małym zapotrzebowaniu na moc cieplną, np. w niewielkich obiektach, lokalach czy też małych domach mieszkalnych.

Wielokotłowe źródła ciepła powinny być natomiast stosowane ze względu na:

— niezawodność zasilania;

— konieczność przystosowanie się do zmian …

Wymagania dotyczące kotłów

Wymagania eksploatacyjno stawiane przez producentów kotłów dotyczą zazwyczaj następujących parametrów:
— minimalnej temperatury wody powracającej do kotła;
— minimalnej temperatury wody w kotle;
—    maksymalnego przepływu strumienia wody przez kocioł;
—    minimalnego przepływu strumienia wody przez kocioł.

Warunek zachowania minimalnej …