Sprawności kotłów w zależności od obciążenia kotła

Kocioł A jest to kocioł tradycyjny. W kotle tym z powodu wysokiej temperatury wody wysoka jest również temperatura spalin. Wzrasta więc znacznie strata wylotowa, tzw. kominowa, która ma największy wpływ na sprawność kotła. Kocioł tradycyjny nie powinien więc być przewymiarowany …