Umiejscowienie pola kolektorów słonecznych

Pole kolektorów może być posadowione w różnych miejscach, w zależności od dostępnego miejsca: na pochyłym lub płaskim dachu, przymocowane do fasady budynku lub na ziemi w sąsiedztwie budynku. Należy wówczas uwzględnić następujące czynniki
–    dostępne miejsca do zabudowy, posiadające korzystne warunki nasłonecznienia bez zacienienia w jakiekolwiek porze dnia,
–    przeznaczenie instalacji słonecznej do pracy okresowej lub całorocznej,
–    wymagania eksploatacyjne zastosowanego typu kolektora słonecznego.

Zabudowa na dachu pochyłym i skierowanym na południe, jest najczęściej stosowanym wariantem, który wymaga dla poprawnego działania kolektorów słonecznych stosunkowo niewielkiego pochylenia dachu (20-30°). Wraz z kolektorami producenci dostarczają zestawy mocujące w zależności od rodzaju pokryciu dachu (dachówka falista, blacha falista, pokrycie gładkie itp).
W przypadku dachu krytego dachówką ceramiczną falistą są możliwe dwa rozwiązania montażu kolektorów płaskich: nad połacią dachu na dostarczanych przez producenta wspornikach,, jak również w połaci dachu w miejsce usuniętego pola dachówek.
Zabudowa na dachu płaskim wymaga zastosowania specjalnych stelaży, które należy mocować do podłoża lub zastosowania odpowiednich obciążników balastowych celem zapobiegania działaniu sił wiatru. Konieczne jest również uwzględnienie obciążenia statycznego konstrukcji dachu budynku od przewidywanych przez tę instalację naprężeń. Niektóre typy kolektorów można instalować w pozycji poziomej. Tego typu zabudowa może być korzystna w okresie lata z uwagi na efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego, jednak w okresie zimy jest wadą ze względu na możliwość długotrwałego zalegania śniegu i niekorzystny kąt padania promieni słonecznych.
W niektórych przypadkach, z powodu braku dostępnego miejsca, kolektory mocuje się przy pomocy specjalnych konstrukcji nośnych do ścian budynku, lub innych struktur budowlanych jak balkony, werandy, okapy itp.
Ustawianie pola kolektorów na ziemi wymaga wyboru wolnego, niezacienionego przez cały rok miejsca w jak najmniejszej odległości od kotłowni (aby skrócić do minimum rurociągi); jest ono możliwe na terenach poza wielkomiejskich ze względu na wysokie ceny gruntów w centrach miast. Należy również pamiętać o właściwym zakotwieniu w gruncie wsporników i ram kolektorów.
Kolektory montuje się do krokwi łub przybitych do nich łat. Uchwyty mocujące kolektory są tak uformowane, że sięgają do wewnątrz poniżej dachówki Rurociągi można przeprowadzić na strych przez dachówkę wentylacyjną.
W budynkach wielorodzinnych ciepło uzyskane ze słońca jest z zasady łączone z ciepłem pozyskanym z tradycyjnych źródeł ciepła, wspólnym zbiornikiem (zbiornikami) i jest zintegrowane z całym systemem grzewczym. Pola kolektorów mogą być rozmieszczane na różnych budynkach, ale z zasady są one podłączane do jednego głównego zbiornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *