Rurowy kolektor słoneczny nadciśnieniowy do podgrzewania powietrza

Schemat budowy i działania nadciśnieniowego kolektora powietrznego z folii przedstawiono na rysunku.

tmp2272-1

Schemat budowy i działania rurowego kolektora słonecznego; 1 – wentylator osiowy, 2 – łącznik wlotowy, 3 – rurociąg przezroczysty (osłona) 4 – rurociąg czarny (absorber), 5 – łącznik wylotowy, 6 – pokrywa uchylna, 7 – opasło z obciążnikiem lub szpilką, 8 – wentylator, 9 – silos do ziarna

Jest to typowy kolektor używany do suszenia płodów rolnych. Zbudowany jest w postaci dwóch współśrodkowych rękawów z folii białej (na zewnątrz) i czarnej (wewnątrz). Średnica rękawa zewnętrznego wynosi 0,5 – 1,0 m, a średnica rękawa wewnętrznego powinna być o 10-20 cm mniejsza. Na wlocie i wylocie kolektora znajdują się wentylatory mocowane do rękawów za pomocą wykonanych z blachy łączników (wlotowego i wylotowego). Na wlocie do kolektora zamontowany jest wentylator osiowy o małym sprężu 100-200 Pa, dużym objętościowym natężeniu przepływu powietrza i małym poborze mocy. Jego zadaniem jest utrzymywanie nadciśnienia w rękawie kolektora. Na wylocie z kolektora w ścianie suszami znajduje się wentylator promieniowy o dużym sprężu wymaganym do przedmuchiwania warstwy materiału suszonego, rzędu 1000-2000 Pa. Prędkość przepływu powietrza przez kolektor powinna wynosić 3-5 m, a wydatek ok. 1-2 m³/s. Powietrze przepływając wzdłuż rękawa, odbiera ciepło od absorbera. Rurociąg ułożony na ziemi może mieć kształt prosty lub zagięty, w zależności od dostępności miejsca przy suszami Długość kolektora może wynosić 20-50m (maks. 100 m). Aby rękaw nie przemieszczał się, należy go co 5 m opasać miękką linką, przytwierdzając ją do kołków wbitych w ziemię.

Wykonanie samego absorbera kolektora słonecznego nie jest trudne i potrzebna do tęgo jest tylko zgrzewarka do folii Najlepiej, gdy użytkownik kupi gotowy rękaw z folii.
Natomiast problemem może być wykonanie łączników: wlotowego i wylotowego. Do ich budowy należy przystąpić po zakupie wentylatorów i wykonaniu rękawa z folii gdyż tylko wtedy można popraw nie dopasować wymiary kołnierzy i króćców. Do wykonania łączników z blachy jest potrzebna podstawowa znajomość rysunku technicznego oraz narzędzia: nożyce do cięcia blachy, nitownica i spawarka. Kłopotów można uniknąć zlecając wykonanie łączników zakładowi ślusarsko-blacharskiemu, z podaniem wymiarów kołnierzy wentylatorów i średnic rękawów foliowych.
Montaż rękawów foliowych jest czynnością prostą i polega na założeniu ich na końce łączników (uprzednio przykręconych do kołnierzy wentylatorów) i zawiązaniu sznurkiem.
Kolektory tego typu przy dłuższej przerwie w pracy powinno się demontować ze względu na łatwość powstawania uszkodzeń mechanicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *