Konfiguracje instalacji solarnej

Przy projektowaniu bierze się pod uwagę w szczególności wielkość zapotrzebowania na ciepło i dostępność miejsca. Objętość zbiorników magazynujących zależy głównie od powierzchni kolektorów w odniesieniu do za po trzeb owania na ciepło w okresie lata. Duże powierzchnie kolektorów i duże zapotrzebowanie na ciepło wymagają większych objętości zbiorników magazynujących.
Rodzaj ogrzewania pomocniczego oraz roczne i dzienne zapotrzebowanie na ciepło wpływają na wybór magazynu ciepła, jego objętości, ale już w mniejszym stopniu.
W niektórych przypadkach instalacja słoneczna może nie być wyposażona w zbiorniki magazynujące, w przypadku podłączenia jej bezpośrednio do sieci ogrzewania osiedlowego. Funkcję zasobnika w ten sposób może przejąć osiedlowa sieć ciepłownicza, posiadająca stosunkowo dużą pojemność. Z tego powodu koszt instalacji może być znacznie pomniejszony, niemniej temperatura pracy kolektorów będzie wyższa, co zostanie okupione niższą sprawnością przetwarzania promieniowania słonecznego.

Aby zapewnić ciągłość dostaw ciepła stosuje się dodatkowe konwencjonalne źródła ciepła jako wspomaganie, takie jak:
–    bojlery i grzałki elektryczne,
–    bojlery gazowe,
–    bojlery na olej opałowy,
–    pompy ciepła,
–    rzadziej, w przypadku instalacji osiedlowych – kotły na biomasę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *