Taras pełny na gruncie

tmp345a-1Płytę tarasu można wylać bezpośrednio na gruncie lub na specjalnie do tego celu wykonanych fundamentach.
Podobnie jak w przypadku podłogi na gruncie, płyta tarasu powinna być wykonana na zagęszczonej mechanicznie podsypce z piasku lub żwiru o grubości około 30 cm. Na zbrojonej i zdylatowanej od ściany płycie tarasu wykonuje się warstwę spadkową o spadku wynoszącym minimum 2 %. Jednym z najczęściej popełnianych błędów, szczególnie w przypadku wykonywania tarasu na fundamentach, jest brak poziomej izolacji przeciwwodnej. Izolacja taka powinna być wykonana pod wykończeniem tarasu z płytek ceramicznych. Taras na gruncie powinien być w całości zdylatowany od ścian zewnętrznych budynku.

Zalecanym rozwiązaniem jest obniżenie poziomu tarasu o 15 cm w stosunku do progu drzwi balkonowych (jest to wysokość jednego stopnia i jednocześnie wysokość cokołu posadzki z płytek ceramicznych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *