Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych

tmpd0e-1Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych i stateczności ich elementów należy poświęcać szczególną uwagę zarówno w okresie eksploatacji, jak i montażu. W obiektach tych obciążenia wiatrowe odgrywają podstawową rolę z uwagi na lekkość konstrukcji. Szczególne znaczenie ma stateczność ścian szczytowych.

Przy dużych rozpiętościach obciążenie wiatrowe działające na czołową obudowę powinno być przenoszone na tężniki wiatrowe dachów. Można wówczas wykonywać ściany szczytowe jako lekkie konstrukcje ze szkieletem z drewna klejonego.

W najnowszych rozwiązaniach konstrukcji dachu hal drewnianych dąży się do tworzenia prostych systemów konstrukcyjnych, opartych na prefabrykowanych elementach składowych konstrukcji, umożliwiających uproszczony system montażu hal. Tylko wysoki poziom prefabrykacji wszystkich elementów budynku, od konstrukcji poprzez elementy wykończenia po wyposażenie, daje możliwość zmniejszenia kosztów robocizny i zużycia materiałów.

Z porównania kosztów zużycia materiałów i kosztów robocizny dla różnych typów konstrukcji dachowych, przedstawionych wyżej, wynika że najdroższe są konstrukcje hal budowane z trójprzegubowych ram kratowych oraz z wolno podpartych trójkątnych wiązarów kratowych, opartych na slupach lub ścianach szkieletowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *