Uszczelnienia dachów z pokryciem z blach fałdowych

Przy montażu płyt z blach fałdowych należy stosować zdwojone uszczelki na stykach poziomych (poprzecznych) poszczególnych arkuszy.

tmpb3fa-2

Minimalna długość zakładu na stykach poprzecznych blach

Według przepisów uszczelnienie podwójne uszczelką taśmową styków poprzecznych blach jest konieczne przy kącie nachylenia dachu poniżej 15°. W przypadku dachów o kącie nachylenia do 3° albo poniżej 5% należy stosować blachy ciągłe od okapu do kalenicy bez styku poprzecznego. Uszczelnienia wzdłuż krawędzi podłużnych blach przedstawia rys. 3.58.

 

tmpb3fa-1

Prawidłowy montaż blach i uszczelki przy właściwym kształcie krawędzi blach, dla którego F2 > F1 oraz F2 > F3 (połączenie sczepne): 1 -blacha fałdowa nakrywająca (usztywniona), 2 – blachowkręt z uszczelką, 3 -blacha fałdowa spodnia

Niewskazane jest stosowanie uszczelki zbyt szerokiej, wypełniającej całą szerokość grzbietu, co doprowadziłoby do sytuacji jak na rysunku.

tmp4b6f-1

Nieprawidłowa szerokość uszczelki.

Zakład podwójny, przedstawiony na rysunku poniżej, należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci dachu położonych wyżej). Uszczelek w stykach podłużnych blach trapezowych należy używać przy spadkach połaci dachu mniejszych niż 15°. Znalazły tu zastosowanie uszczelki z pianki poliuretanowej lub uszczelki porowate bitumizowane.

tmp4b6f-2

 Uszczelnienie labiryntowe przy podwójnej nakładce na styku blach fałdowych: 1 – blachy fałdowe, 2 – blachowkręty z uszczelkami. 3 – uszczelka taśmowa płaska.

Uszczelki poprzeczne, kształtowe do blachy fałdowej są to uszczelki ciągłe, dwóch rodzajów, pasujące do węższych lub szerszych bruzd fałdy. Najczęściej wykonuje się je ze spienionego poliuretanu o grubości 0,4+0,6 h, gdzie h oznacza wysokość fałdy. Niekiedy uszczelki są dwuwarstwowe, poszczególne warstwy wykonuje się z tworzyw poliuretanowych o różnym stopniu spienienia i razem zespolone. Oprócz uszczelek do różnych rodzajów blach fałdowych stosuje się wkładki z twardego poliuretanu, tzw. wkładki górne i dolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *