Zasady krycia dachów gontem bitumicznym

Zasady krycia dachów gontem bitumicznym: wielkość pochylenia połaci dachowych dla gontów wynosi od 20% do 370%.

a.    Prace przygotowawcze

–    Kosze dachowe powinny być pokryte warstwą papy asfaltowej podkładowej odmiany P/500/1500, przybitej do podkładu gwoździami papowymi ocynkowanymi, w odstępach co 20 cm.
–    Jeżeli nachylenie dachu jest mniejsze niż 33%, należy cały dach wyłożyć warstwą papy asfaltowej podkładowej odmiany P/500/1500. Górna krawędź każdego paska papy powinna być przybita do podkładu w odstępach co 20 cm. Paski należy łączyć na zakład 10 cm z użyciem lepiku asfaltowego lub kleju bitumicznego.

Dachówka bitumiczna składa się z prostokątnych pasów, których dolne części wykrojone są w różnych kształtach. Ułożenie na zakład pozwala na uzyskanie podwójnej warstwy hydroizolacji. Obecność masy klejącej na zewnętrznej posypce powoduje sklejanie się warstw pomiędzy sobą. Przy układaniu gontów papowych w temperaturach poniżej 5°C należy pomiędzy segmentami pozostawić szczelinę ok. 2 mm z powodu rozszerzalności cieplnej.

b.    Sposób ułożenia i mocowania

–    Po usunięciu folii ochronnej należy docisnąć gont do powierzchni podkładu i przybić pięcioma gwoździami papowymi, ocynkowanymi w miejscach jak na rysunku.

tmpda18-1Sposoby mocowania gontów bitumicznych do podłoża: a) mocowanie za pomocą gwoździ, b) mocowanie za pomocą zszywek

„Języki” gontów muszą przykrywać szczeliny połączeń i perforacje pasów brzegowo-kalenicowych.
–    W trakcie układania gontów pełnymi, poziomymi, pasami należy kontrolować równoległość linii gontów do linii kalenicy.
–    Układanie gontów należy zacząć od okapu na blasze okapowej nad wcześniej zamocowaną rynną. Nadrynnowy pas dachówki bitumicznej układa się wycięciami do góry i mocuje do podłoża używając gwoździ i lepiku asfaltowego na gorąco (lub kleju).
–    Pierwszy rząd gontów powinien być ułożony wzdłuż linii okapu wycięciami w dół, tak aby dolna krawędź kolejnych prostokątnych pasów gontów była styczna do krawędzi dachu.
–    Drugi rząd gontów powinien być ułożony wycięciami w dół, tak aby dolna ich krawędź dochodziła do wycięć pierwszego rzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *