Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy.
Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do pomp (zalecane bezdławnicowe) i odpowietrzników.

Przeponowe naczynia wzbiorcze można podzielić na:
—    ciśnieniowe,
—    bezciśnieniowe.

Ciśnieniowe, przeponowe naczynia wzbiorcze mogą być wykonywane z przeponą tzw. „połówkową” lub „workową”

tmpc68e-1

Różne przykłady ciśnieniowych naczyń przeponowych: a) z przepon:; połówkową, niewymienną, b) z przeponą workową — stojące, c) z przeponą workową — leżące

W naczyniach tych z jednej strony przepony jest przestrzeń wodna, a z drugiej strony przestrzeń gazowa (najlepiej gaz obojętny — azot). Naczynia ciśnieniowe z przeponą połówkową są stosowane w mniejszych instalacjach, przy czym na ogół przepona nie może być wymieniana. Naczynia ciśnieniowe o większej pojemności są wykonywane z przeponą workową i istnieje możliwość wymiany przepony. Wewnątrz worka może być woda lub gaz. Naczynia te mają otwór rewizyjny.
Małe naczynia są wykonywane jako stojące (przestrzeń gazowa na górze) lub mogą być montowane jako wiszące na specjalnym stojaku, przestrzenią gazową do dołu. Większe naczynia są najczęściej stojące lub mogą być również leżące (o mniejszej wysokości, ale zajmujące większą powierzchnię).

W większych instalacjach mogą być także stosowane przeponowe, ciśnieniowe NW, w których przestrzeń gazowa wypełniona jest sprężonym powietrzem. Przy wzroście ciśnienia w instalacji, czyli w fazie podgrzewania wody, powietrze jest wytłaczanej na zewnątrz, przez elektromagnetyczny zawór upustowy. Przy spadku ciśnienia w instalacji uruchamiana zostaje sprężarka i woda wypływa z naczynia do instalacji. Naczynia te mają przepony workwe, a wewnątrz przepony znajduje się sprężone powietrze. Stosowanie ich zapewnia stabilizację ciśnienia w instalacji. Zawsze jednak lepiej jest stosować w NW gaz obojętny, bo nie ma przepon całkowicie szczelnych uniemożliwiających dyfuzję gazów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *