Systemy konstrukcyjno-montażowe hal przemysłowych

tmp1f96-1W zakładach przemysłowych, gdzie w procesach technologicznych powstają opary gazów, jak na przykład dwutlenek azotu i siarki, opary chlorowodoru (przemysł chemiczny, spożywczy itp.) gazy i opary oddziaływają korozyjnie na konstrukcję budynku hali przemysłowej. W tych warunkach mogą być stosowane na konstrukcję dachów i ścian wyłącznie elementy z drewna i drewna klejonego. W halach przemysłowych do budowy dachów i ścian wykorzystuje się jednoprzęsłowe ramy dźwigarowo-słupowe.
W zakresie ram zastrzałowych o konstrukcji kratowej najczęściej występują ramy jednoprzęsłowe dwu- lub trójprzegubowe  oraz z krawędziaków i drewna klejonego warstwowo. Sztywność narożników ram uzyskuje się przez odpowiednie sztywne połączenia słupów z rygiem. Podatność złączy i zmniejszająca się z biegiem czasu sztywność naroży wpływają na zwiększenie momentu przęsłowego tygla. Z tego powodu w praktyce przeważają ramy trójprzegubowe.

Wykonanie przegubów kalenicowych nie nastręcza specjalnych trudności, ponieważ wskutek podatności drewna nie muszą one być wykonane w sposób zapewniający typowe .połączenie przegubowe. Za przegub można uważać przekrój, który ma mniejszą powierzchnię i wykazuje znacznie większą podatność w porównaniu z innymi przekrojami elementów składowych w konstrukcji (rys. szczegół A – przegub kalenicy łuku trójprzegubowego z drewna klejonego).

Dzięki opanowaniu technologii produkcji z drewna klejonego w Polsce (Cierpice k. Torunia) oraz klejów fenolowo-rezorcynowych, utwardzanych na zimno, jako dalszy etap rozwoju używanych dotychczas klejów kazeinowych powstała możliwość zastosowania w konstrukcjach dźwigarów i ram styków klinowych. Styki te, sklejane pod wysokim ciśnieniem (10 MPa) w kierunku włókien, uzyskują wytrzymałość większą niż wytrzymałość drewna na rozciąganie. W zakresie systemów konstrukcyjno-montażowych wykonywanych z drewna klejonego najbardziej rozpowszechnione są układy ramowe dźwigarowo-słupowe o dźwigarach dwuspadowych. Mniejsze zastosowanie ze względu na koszty produkcji mają ramy i luki z drewna klejonego o przekroju prostokątnym warstwowym. Wszystkie systemy konstrukcyjne dostosowane są do lekkiej obudowy z płyt warstwowych, np. PW8 lub z blach trapezowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *