Wymiarowanie instalacji kolektora

Powierzchnia kolektorów słonecznych jest wymiarowana głównie pod kątem pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie lata. Przy wystarczającej ilości promieniowania podczas wiosny i jesieni kolektory mogą służyć również do ogrzewania pomieszczeń.
Wytwarzanie ciepła przez kolektory słoneczne jest zmienne …

Dobór liczby i mocy cieplnej kotłów

Pojedyncze kotły stosowane są tylko przy małym zapotrzebowaniu na moc cieplną, np. w niewielkich obiektach, lokalach czy też małych domach mieszkalnych.

Wielokotłowe źródła ciepła powinny być natomiast stosowane ze względu na:

— niezawodność zasilania;

— konieczność przystosowanie się do zmian …

Wymagania dotyczące kotłów

Wymagania eksploatacyjno stawiane przez producentów kotłów dotyczą zazwyczaj następujących parametrów:
— minimalnej temperatury wody powracającej do kotła;
— minimalnej temperatury wody w kotle;
—    maksymalnego przepływu strumienia wody przez kocioł;
—    minimalnego przepływu strumienia wody przez kocioł.

Warunek zachowania minimalnej …

Osprzęt kotłów

Osprzęt kotłów jest przedmiotem normy[N35]. Niektóre urządzenia, wchodzące w skład tego osprzętu, są wymienione w normach [N9, N16, N29] i w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Norma [N35] określa wymagania dotyczące osprzętu kotłów wodnych o temperaturze zasilania do 105°C i mocy …

Dobór mocy cieplnej źródła ciepła

Podstawą doboru liczby i mocy cieplnej kotłów jest obliczone sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplną do wszystkich celów. Należy jednak zwrócić uwagę na zapotrzebowanie mocy cieplnej do celów c.w.u. i jego relacje w porównaniu z celami c.o. Z powodu coraz lepszej …

Zapotrzebowanie na moc cieplną

Warunkiem niezbędnym przy doborze kotłów, tzn. ich mocy cieplnej i liczby, jest określenie zapotrzebowania na moc cieplną do różnych celów.
W przypadku niskotemperaturowych źródeł ciepła mogą to być następujące cele: c.o., c.w.u. oraz wentylacja i klimatyzacja. Ważna jest nie tylko …