Bezciśnieniowe przeponowe naczynia wzbiorcze

tmpc5bf-1

Zasada działania bezciśnieniowego, przeponowego naczynia wzbiorczego: 1 — urządzenie sterujące, 2 — zawór stałego ciśnienia (przelewowy), 3 — czujnik stałego ciśnienia, 4 — pompa

Bezciśnieniowe, przeponowe naczynia wzbiorcze są to naczynia, w których wewnątrz worka znajduje się woda, a na …

Przerwy w ogrzewaniu – dobór kotłów

Na dobór mocy cieplnej kotłów ma także wpływ to, czy stosuje się przerwy w ogrzewaniu lub osłabienie ogrzewania w nocy. O tym, czy będzie wykorzystywany program pracy kotła z osłabieniem lub przerwą, decyduje przede wszystkim użytkowanie obiektu. W budownictwie jednorodzinnym …

Sprawności kotłów w zależności od obciążenia kotła

Kocioł A jest to kocioł tradycyjny. W kotle tym z powodu wysokiej temperatury wody wysoka jest również temperatura spalin. Wzrasta więc znacznie strata wylotowa, tzw. kominowa, która ma największy wpływ na sprawność kotła. Kocioł tradycyjny nie powinien więc być przewymiarowany …