Zbiornik wodny jako prosty kolektor energii słonecznej współpracujący z domową termą c.w.u.

Najprostszym wodnym kolektorem słonecznym jest wystawiony na działanie promieniowania zbiornik lub rura pomalowana na ciemny kolor, przez które przepływa woda w sposób ciągły lub cykliczny.

Budowanie podgrzewacza obejmuje montaż:
–    obudowy skrzynkowej z reflektorem i izolacją termiczną,
–    zbiornika wodnego,
–    oszklenia,
–   instalacji rurowej.

tmp8aca-1

Budowa pojemnościowego podgrzewacza wady:
Zb. W – zbiornik wody, R – reflektor, S – szyba, W – wspornik zbiornika,
O  – obudowa, I – izolacja ścian i dna skrzyni, P – podtrzymki mocujące szybę, K – króćce cieplej i zimnej wody.

Obudowa. Pierwszą czynnością jest wykonanie ramy z kantówki 5×5 cm, o wymiarach dostosowanych do wielkości zbiornika, oraz wykonanie ścian ze sklejki Całość należy pomalować pokostem, a następnie farbą olejną w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

Zaleca się przed malowaniem pokrycie drewna środkami przeciw grzybowy mi, na przykład ksylamitem. Po wyschnięciu boki i dno obudowy ociepla się płytami styropianu grubości minimum 3 cm. Ponadto dno obudowy należy przykryć płatem blachy aluminiowej pełniącym rolę reflektora, wygiętym w sposób paraboli. Następnie wzdłuż dna skrzyni należy przybić dwie deski (wsporniki), na których oprze się zbiornik na wodę.

Zbiornik. Rolę zbiornika może pełnić typowy pojemnościowy podgrzewacz wody bez wężownicy o pojemności 150 l, długości 1,25 m i średnicy 400 mm lub na przykład beczka o pojemności 200 l Do tego celu można też wykorzystać odcinek rury stalowej o dużej średnicy (ok. 300 mm) obustronnie zaślepionej denkami z blachy grubości 3-4 mm. W tym przypadku do tak zbudowanego zbiornika należy przyspawać z jednej strony dwa króćce o średnicy 1,5-2,5 cala do doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia wody podgrzanej oraz z drugiej strony – króciec do spuszczenia wody na okres zimowy. Króciec z dopływem powinien być tak przy-spawany, aby dopływ zimnej wody odbywał się w dolnej części zbiornika. Gotowy zbiornik maluje się czarną farbą matową olejną lub nitro i mocuje wewnątrz skrzyni paskami blachy przytwierdzonymi śrubami do wsporników.

Oszklenie. Po zamontowaniu zbiornika w obudowie skrzynię przykrywa się warstwą szkła grubości minimum 3 mm. Brzegi szyby należy okleić z obu stron taśmą samoprzylepną do uszczelniania okien. Górna powierzchnia skrzyni powinna być równa i gładka.Szyby dociska się ramą mocującą, przykręconą wkrętami do skrzyni i wykonaną z kątowników aluminiowych, stalowych lub z drewna. Dolna krawędź szyby powinna wystawać poza obręb skrzyni (zapobiega to przedostawaniu się wody do środka), a do jej przytrzymania należy użyć specjalnego typu wspornika przybijanego do obudowy. Styki należy uszczelnić kitem miniowym lub pastą silikonową trwale plastyczną.

Podłączenie do termy. Podgrzewacz powinien być umieszczony przy południowej ścianie budynku pod kątem optymalnym dla całego okresu eksploatacji, tj. od maja do września w danym miejscu. Dolną krawędź obudowy należy oprzeć na cokole wykonanym na przykład z cegły, a górną – na ścianie budynku. Króćce zimnej i ciepłej wody należy odpowiednio podłączyć do króćców wewnętrznej instalacji ciepłej wody w domu. Po dokonaniu próby szczelności, rury na zewnątrz budynku należy zaizolować termicznie i owinąć folią lub innym materiałem wodoszczelnym.

Obsługa. Po okresie maj – wrzesień woda powinna być spuszczona z instalacji. Instalację należy osuszyć i przykryć folią. Przed rozpoczęciem eksploatacji w maju należy sprawdzić stan uszczelnienia szyby, a zewnętrzne powierzchnie drewniane pokryć w razie potrzeby środkiem impregnującym (np. ksylamitem). W układzie przedstawionym na rysunku poniżej do istniejącej termy (np. elektrycznej) dochodzi woda wstępnie podgrzana do ok. 35-45°C, co pozwala na ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej, a okresowo zastąpienie jej całkowicie energią słoneczną. Oczekiwać należy, że w ciągu słonecznego dnia z podgrzewacza słonecznego można uzyskać 2 x 150 l wody o temperaturze 40°C. Włączenie podgrzewacza do pracy rano odbywa się przez zamknięcie zaworu 1 i otwarcie 2 i 3, a wyłączenie wieczorem – odwrotnie. Ogrzewacz słoneczny będzie działał nawet przy zachmurzonym niebie (oczywiście z mniejszą wydajnością), o ile nie nastąpią trwałe spadki temperatur poniżej 0°C.

tmpe180-1

Sposób podłączenia podgrzewacza słonecznego do instalacji c .w. u. (termy); 1-3 zawory do sterowania współpracą podgrzewacza z termą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *