Zapotrzebowanie na moc cieplną

Warunkiem niezbędnym przy doborze kotłów, tzn. ich mocy cieplnej i liczby, jest określenie zapotrzebowania na moc cieplną do różnych celów.
W przypadku niskotemperaturowych źródeł ciepła mogą to być następujące cele: c.o., c.w.u. oraz wentylacja i klimatyzacja. Ważna jest nie tylko wartość mocy cieplnej na też cele i jej zmienność w czasie, ale również ich wzajemne relacje.

Centralne ogrzewanie
Obliczeniowe lub oszacowane (na podstawie wskaźników) zapotrzebowanie na moc cieplną do celów c.o., Qc0, jest wartością maksymalną, ustaloną przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej.
Budynki, budowane obecnie, są bardzo dobrze izolowane cieplnie. Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną w energooszczędnych, jednorodzinnych budynkach mieszkalnych wynosi zazwyczaj 70-100 W/m², a w budynkach wielorodzinnych o zwartej zabudowie nawet 50-70 W/m². Na przykład w Niemczech wydano rozporządzenie uznające jednostkowy wskaźnik 40-70 W/m² jako wartość jeszcze opłacalną ekonomicznie.
Chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplną do celów c.o, zmienia się w czasie sezonu grzewczego w związku ze zmianami temperatury zewnętrznej. Zgodnie z danymi statystycznymi, w Polsce przez blisko 90% sezonu grzewczego temperatura zewnętrzna oscyluje wokół 0°C. Przy 0°C zapotrzebowanie do celów c.o. wynosi około 50% zapotrzebowania obliczeniowego (w zależności od strefy klimatycznej). Przez większą część sezonu grzewczego jest więc nadwyżka mocy cieplnej w źródle ciepła.

Ciepła woda użytkowa
Charakterystyczna jest dobowa zmienność zapotrzebowania na c.w.u. W budownictwie mieszkaniowym, zapotrzebowanie, Qcwu, zależy ściśle od liczby mieszkańców, standardu wyposażenia w przybory sanitarne i zastosowanej akumulacji ciepła (czyli od wielkości dobranych podgrzewaczy lub zasobników ciepła). Obserwuje się poranny i wieczorny szczyt rozbioru.
W budynkach użyteczności publicznej, np. w biurach, szkołach, szpitalach i innych obiektach, każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie Zapotrzebowanie na moc cieplną do celów c.w.u. może być, w tych przypadkach, bardzo zróżnicowane. Przybliżone wartości wskaźników zapotrzebowania na c.w.u., w odniesieniu do niektórych obiektów, można znaleźć w literaturze.

Wentylacja i klimatyzacja
Podobnie jak potrzeby c.o. są one funkcją temperatury zewnętrznej i powinny być ustalane na podstawie projektu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Uwzględnia się maksymalną ilość ciepła potrzebną do podgrzewu powietrza w nagrzewnicach powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *