Naprawa stropodachów pełnych przez odpowietrzenie nowego pokrycia

Dotychczas najczęściej stosowanymi materiałami do wykonywania pokryć dachów płaskich są papy na wkładkach tekturowych. Pod wpływem promieni ultrafioletowych oraz oddziaływań klimatycznych papy i lepiki z oksydowanego (utlenionego bitumu) w miarę upływu czasu stają się mniej szczelne, gdyż pojawiają się w nich drobne pęknięcia. Dlatego też współcześnie coraz częściej stosuje się pokrycia dachów płaskich z pap produkowanych z asfaltów modyfikowanych APP (modyfikacja plastomerami) oraz SBS (modyfikacja elastomerami). Papy te zapewniają znacznie większą odporność na starzenie, większą elastyczność oraz wymagają znacznie mniej zabiegów konserwatorskich podczas eksploatacji. Uwarstwienie stropodachów nowo budowanych, wykonywanych z pap termozgrzewalnych, jest takie samo jak w przypadku zastosowania pap na tekturze. Różnica polega na możliwości wykonania warstwy wodoszczelnej (pokrycia) z pojedynczej papy, a nie — jak poprzednio – pokryć w układzie wielowarstwowym. Ze względu na znaczną giętkość, wytrzymałość oraz trwałość papy polimerowo-asfaltowe znalazły zastosowanie do naprawy istniejących stropodachów pełnych, wykonanych z pap na tekturze.
Przy niezawilgoconym ocieplonym dachu po wysuszeniu, dokładnym wyczyszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni na stare pokrycie układa się papę perforowaną luzem lub klejoną do podłoża. Następnie przykleja się przez otwory w papie perforowanej do starego pokrycia nową papę nawierzchniową modyfikowaną polimerami, posiadającą wkładkę z włókniny poliestrowej poprzez zgrzewanie palnikiem, stapiając na dolnej warstwie papy folię ochronną.
W przypadku zawilgoconego stropodachu przy występowaniu pod starym pokryciem pęcherzy powietrznych, tzw. purchli, przygotowanie starego podłoża różni się od poprzedniego. W tym przypadku pęcherze starego pokrycia po przecięciu i wysuszeniu pozostawia się nie zaklejone, a przy większych płatach oderwanej starej papy należy ją przykleić ponownie punktowo do podłoża. Na obszarach poza pęcherzami należy stare pokrycie papowe przedziurawić (perforacja) w celu umożliwienia odparowania wilgoci i osuszenia zawilgoconej termoizolacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *