Wykonanie kalenicy i obróbek na krawędzi szczytowej

tmpd51f-1Rozmieszczenie i zestawienie elementów wykończeniowych zapewniających szczelność i estetykę dachu z blach dachówkowych: 1 – gąsior kalenicowy, 2 – rynna koszowa, 3 – pas wiatrowy (wiatrownica), 4 – pas nadrynnowy (blacha okapowa), 5 – rynna

Wykonanie kalenicy

Gąsior należy mocować do pokrycia dachówkowego za pomocą wkrętów krótkich 4,8×20 mm z podkładką stalową. Odległość pomiędzy punktami mocowań: max 40 cm (co drugi grzbiet fali). Zaleca się stosowanie uszczelniaczy pomiędzy gąsiorem i blachą dachówkową wzdłuż kalenicy. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu właściwej wentylacji pod blachą pokrycia poprzez stosowanie gąsiorów wentylacyjnych.

Wykonanie obróbek na krawędzi szczytowej dachu

W przypadku kiedy szerokość ostatniej blachy jest większa niż pokrywana połać dachowa, zabieg dopasowania blachy dachówkowej do krawędzi szczytowej można zrealizować na dwa sposoby: albo poprzez przesunięcie arkusza blachy o jedną falę, albo, gdy blacha bardzo wystaje w dalszym ciągu poza obręb dachu, poprzez jej przycięcie. Operację tę należy wykonać narzędziami mechanicznymi, przycinając blachę wzdłuż wiatrownicy tak, aby otrzymać całą „dolinę fali”. .

Wysokość deski wiatrowej uzależniona jest od wysokości poziomu grzbietu fali. Obróbka blacharska powinna licować się z górną powierzchnią blachy dachówkowej. Należy ją mocować wkrętami krótkimi do obróbki blacharskiej deski wiatrowej, uszczelniając zakład masą silikonową.

Oprócz wyrobów podstawowych w postaci arkuszy blach-dachówkowych do wykonywania dachu niezbędne są elementy uzupełniające, tzw. akcesoria, które zestawiono na rysunku.

Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych wymogów poprawnego montażu. Należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenicy. Przy małym przepływie powietrza podkład i izolacja mogą ulec uszkodzeniu na skutek skraplania się pary wodnej pod powierzchnią blachy. Dla dachów o kącie nachylenia poniżej 25% odległość między blachą a izolacją nie może być mniejsza niż 5 cm. Dla dachów o kącie nachylenia od 25% do 275%, celem wyeliminowania skraplania się wilgoci, należy wykonać otwory wentylacyjne w kalenicy i szczelinę przy okapie w celu przewietrzania przestrzeni powietrznej pod blachą pokrycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *