Mocowanie pokrycia do łat – Blach dachówkowych

tmp67ae-1Mocowanie arkuszy blach do lal za pomocą wkrętów i nitów: a) mocowanie blachy do laty, b) mocowanie blach na zakładkach podłużnych

Do mocowania arkuszy na łatach nośnych należy stosować specjalne nierdzewne lub ocynkowane i lakierowane wkręty samowiercące, 4,8×35 mm, z podkładką uszczelniającą. Arkusze blach między sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8×19 mm. Obróbki blacharskie trzeba mocować wkrętami 4,8×19 mm. Wkręty nośne umieszcza się na dnie fali wg rysunku a) i wkręca za pomocą wiertarki bezstopowej do momentu, aż podkładka gumowa „wyjdzie” ok. 1 mm spod główki. Nie należy ich dokręcać zbyt mocno, aby uniknąć zniszczenia podkładki. Łączenie arkuszy blach na długości wykonuje się na górze fali. Wkręt w dnie fali z prawej strony zakładu sczepnego blach powinien być lekko przesunięty w stronę styku podłużnego, w celu lepszego dociśnięcia blach, natomiast z lewej strony zakładu musi być lekko cofnięty w celu lepszego sprężynowania dolnej fali. Do łączenia arkuszy blach między sobą można używać nitów szczelnych zamiast wkrętów 4,8×19 mm.

Blachy dachówkowe należy mocować do łat nośnych ściśle wg instrukcji producenta. Przeciętnie zużycie wkrętów: 6-9 szt/m² pokrycia. Sposób mocowania blachy do łat oraz połączenie arkuszy blach na krawędziach podłużnych z zastosowaniem kanału dekompresji (kanału drenującego) został pokazany na rysunku powyżej.

Przekrój poprzeczny okapu wraz z minimalnym wysunięciem krawędzi pokrycia poza krawędź krokwi oraz położenie rynny pokazano na rysunku poniżej.

tmp3f06-1Szczegóły na krawędziach pokrycia dachu z blach dachówkowych: a) okap, b) krawędź szczytowa; 1 – blacha dachówkowa, 2 – krokiew, 3 – pas nadrynnowy, 4 – łata 38×50 mm, 5 – klocek dystansowy, 6 – kontrłata, 7 – papa (wiatroizolacja), 8 – wiatrownica, 9 – deski wiatrowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *