Tworzywa sztuczne

rury plastikTworzywa sztuczne – Wielocząsteczkowe związki powstające z produktów naturalnych na drodze syntezy chemicznej. W zależności od przebiegu syntezy tworzywa sztuczne dzielą się na: polimery – substancje, w których wielkie cząsteczki powstają z małych dzięki łączeniu się wiązań, uwalnianych przez rozerwanie cząsteczek o budowie pierścieniowej, bez wydzielenia jakichkolwiek produktów ubocznych; polikondensaty – substancje, w których wielkie cząsteczki powstają w wyniku reakcji niektórych grup aktywnych, występujących w reagujących małych cząsteczkach, przy wydzielaniu się małych cząsteczek produktów ubocznych, najczęściej wody. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku budulcem tworzywa sztucznego są monomery – małocząsteczkowe związki pełniące rolę podstawowych „cegiełek” w dużych cząsteczkach polimeru lub polikondensatu.

Ze względu na własności tworzywa sztuczne dzielą się na: termoplastyczne – każdorazowo mięknące po ogrzaniu i twardniejące po oziębieniu; termoutwardzalne – nieodwracalnie twardniejące po ogrzaniu; chemoutwardzalne – nieodwracalnie twardniejące po dodaniu środków chemicznych, zwanych utwardzaczami; elastomery -charakteryzujące się sprężystością postaci, po odkształceniu powracają do postaci pierwotnej.