Zmiana architektury na wsi

dom na wsiPrzemiany, które objęły wieś, dotyczą w dużej mierze sfery budowlanej. Zmienił się standard przestrzenny budynków wiejskich, zmienił się również standard ich wyposażenia technicznego. Mieszkanie nowoczesne, a więc wyposażone w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, centralne ogrzewanie – nie jest dziś na wsi czymś wyjątkowym. Wpłynęło to niewątpliwie na higienę życia codziennego w wiejskich zagrodach, jednak konieczność częstego poruszania się mieszkańców między częścią gospodarczą i mieszkalną, stwarza potrzebę wydzielenia w mieszkaniu strefy brudnej i czystej. Podział ten jest właściwie przeniesieniem do współczesnych warunków życia tradycji „czarnej i białej izby”, występujących w dawnych wiejskich chałupach.
Strefa brudna, w sensie funkcjonalnym strefa gospodarcza, obejmuje wejście gospodarcze oraz, w znacznym stopniu, kuchnię; w strefie czystej znajdują się: wejście główne, przedpokój, pokój dzienny, zwany również pokojem więzi rodzinnej, sypialnie oraz pokoje dzieci i dziadków.