Bakelit

bakelitBakelit
termicznie nieodwracalnie utwardzona żywica rezolowa z dodatkiem wypełniaczy (trociny, gips, kreda i inne). Nierozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku, odporny chemicznie, dobry izolator elektryczności. Formowanie przez tłoczenie na prasach z jednoczesnym ogrzewaniem. Z bakelitu wykonuje się kształtki i obudowy stosowane w różnych dziedzinach elektrotechniki. Arkusze papieru lub cienkiej tektury, nasycone żywicą rezolową i sprasowane na gorąco, stosowane są jako płyty montażowe urządzeń elektrycznych. Tkanina nasycona żywicą rezolową daje po utwardzeniu tekstolit -tworzywo, odznaczające się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, nadające się do wyrobu niektórych części maszyn, np. kół zębatych, panewek itp.
Rozpoznanie: pali się bardzo słabo, po wyjęciu z płomienia gaśnie. Płomień żółty, iskrzący, pozostałość zwęglona. Zapach fenolu i formaliny. Mogą wystąpić dodatkowe zapachy, których źródłem są różne wypełniacze.