Systemy słoneczne w budynkach użytkowania publicznego

Ciepło pozyskiwane z energii słonecznej jest wykorzystywane nie tylko w budownictwie mieszkalnym. Istnieją duże możliwości instalowania systemów słonecznych w budynkach użytkowania publicznego, typu: szpitale, przychodnie, szkoły, urzędy, biura. Cechą wspólną tych budynków jest duża ilość osób przebywających w ciągu dnia, jak też stosunkowo duża ich rotacja.
Zdecydowanie największe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową istnieje w budynkach szpitalnych i przychodniach. Wysokie wymagania higieniczne wymuszają stosowanie wielu punktów dostępu do ujęć wody o różnym przeznaczeniu. Stwarza to doskonałe warunki do wykorzystania ciepła z energii słonecznej. Cykl wykorzystania wody w szpitalu nieco przypomina wykorzystanie wody w dużym budynku wielorodzinnym, z tym, że ilość wody „przypadająca na łóżko” jest zdecydowanie większa i wynosi 100-300 l/dzień (woda o temp. 60°C. Średnio przyjmuje się 200 l/dobę. Woda jest wykorzystywana w sposób ciągły.
Duże zapotrzebowanie na wodę, konieczność stałego zapewnienia wody o ustalonych parametrach i najniższym koszcie stwarza konieczność budowy dużych systemów z dużymi magazynami wody. Priorytetem jest wykorzystanie maksymalnej ilości energii słonecznej, a następnie dogrzania tradycyjnymi systemami grzewczymi.

Coraz częściej montuje się instalacje słoneczne w ramach przeprowadzanych kompletnych modernizacji węzłów cieplnych.
Szpitale i przychodnie stanowią najczęściej jednostki budżetowe o ograniczonych zasobach finansowych. Jako obiekty użyteczności publiczną, ich administracja w większości przypadków może ubiegać się o wysokie dofinansowanie (sięgające 70% kosztów) m in. z funduszy ekologicznych.
Instalacje słoneczne dają duże oszczędności, możliwość uzyskania dofinansowania pozwala na szybki zwrot przeprowadzonej inwestycji.
Innym, dosyć charakterystycznym odbiorcą ciepła są szkoły. Zapotrzebowanie na c.w.u. w’ przeliczeniu na jednego ucznia nie jest wysokie, jednak w ujęciu globalnym jest ono znaczne. Szkoły często działają w cyklu biurowym (ok. 8 godzin) w ciągu dnia, jednak to się zmienia. Szczególnie ma to miejsce wtedy,gdy szkoła posiada kompleks sportowy wykorzystywany popołudni am ii w weekendy. W takiej sytuacji wydłuża się okres zapotrzebowania na ciepłą wodę, a tym, samym zużycie wody jest nieporównywalnie większe.
Przeszkodą w większym wykorzystaniu energii słonecznej w szkłach nieposiadających rozbudowanych kompleksów sportowych jest „martwy’’ okres wakacji.W miesiącach letnich podaż energii słonecznej jest największa, zaś popyt na nią może być znacznie ograniczony lub nawet zerowy. Wówczas w tym okresie – przy braku poboru c.w.u. – instalacja powinna być wyłączona.
Zapotrzebowanie na wodę jest uzależnione od stopnia wykorzystywania natrysków. Dla szkół bez obiektów sportowych zapotrzebowanie na ucznia wynosi 5-15  l/dzień. Gdy są wykorzystywane natryski wzrasta ono do 30-50 l/dzień (temp. wody 45°C).
Praca w biurach, urzędach przebiega wg bardzo standardowego, przewidywalnego rytmu. Najczęściej jest to 8-10 godzin w ciągu dnia, 5 dni roboczych w tygodniu. Duże urzędy, to duża ilość pracowników i potencjalnych petentów, więc i zapotrzebowanie na ciepło może być znaczne. Instalacje słoneczne w tego typu obiektach doskonale spełniają swą rolę.
Zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 10-40 l/dzień w przeliczeniu na jednego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *