Mostki termiczne

tmp1e15-1Mostki termiczne – czyli miejsca słabe termicznie, wystąpić mogąw każdym budynku, nawet tam,-gdzie ściany są dobrze zaizolowane i charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła.

Im bardziej skomplikowana jest bryła budynku, tym większa jest możliwość występowania mostków termicznych i tym trudniejsze poprawne wykonanie izolacji. Pozostawienie w budynku miejsc gorzej docieplonych niweczy sens ocieplenia ścian, stropów i dachów – ciepło będzie uciekać właśnie przez te słabsze miejsca.

Mostki termiczne występują zwykle tam, gdzie istnieje przerwa w ciągłości materiału przegrody lub warstwy termoizolacji, np:
– połączenia i styki ścian wewnętrznych z zewnętrznymi, narożniki ścian,
– wieńce stropowe, słupy betonowe w ścianie zewnętrznej,
– połączenia ścian z dachem lub stropodachem,
– miejsca osadzenia okien i drzwi, nadproża.

Mostki termiczne powstają w wyniku stosowania nie dopracowanej technologii, bądź na skutek błędów wykonawczych.

Na wewnętrznej powierzchni ściany, w miejscu słabym termicznie, temperatura jest zwykle o kilka stopni niższa niż w miejscach izolowanych poprawnie. Wychłodzenie fragmentów ściany i sufitu może powodować wykraplanie się pary wodnej i w konsekwencji trwałe zawilgocenie przegrody. Pierwszym objawem są ciemne smugi na ścianie, spowodowane większym osadzaniem się kurzu. Kurz jako pożywka dla pleśni powoduje z kolei postępujące i trudne do zlikwidowania zagrzybienie.

Materiały do izolowania mostków termicznych powinny cechować się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i niewrażliwością na zawilgocenie. Najczęściej stosowanymi do tego celu materiałami są styropian lub twarde płyty z wełny mineralnej. Są to materiały łatwe do przycinania i montażu. W przypadku stosunkowo wąskich obrzeży otworów w ścianach zewnętrznych, dobrym materiałem są różnego rodzaju samoutwardzalne pianki poliuretanowe dostępne w postaci sprejów.
Należy pamiętać, że prace izolacyjne wymagają znacznej precyzji i dokładnego dopasowania materiału, a im bardziej skomplikowane są przewidywane detale, tym dokładniej powinien być opracowany projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *