Kolektory słoneczne

W Polsce instalacje słoneczne są wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. W obu przypadkach instalacje wykonywane są z tych samych podzespołów, jak i przy wykorzystaniu tej samej technologii. Stosowane są jedynie rożne zasady wymiarowana.
Jeśli instalacja systemu słonecznego ma być uzupełnieniem istniejącego już systemu grzewczego w budynku, koniecznym jest przeprowadzenie rozeznania, celem podjęcia decyzji, co do sposobu modernizacji obiektu i umiejscowienia elementów tej instalacji w strukturze tego budynku.
Jeżeli nie ma możliwości mocowania na dachu lub zintegrowania kolektorów słonecznych z dachem (w przypadku odpowiedniego pochylenia i ukierunkowania połaci dachowej), umieszcza się je na specjalnych, zakotwionych do podłoża wspornikach. Umieszczane są one w miarę dostępnego miejsca, na dachu, na ziemi w najbliższym sąsiedztwie kotłowni lub mocowane do ściany budynku.
Rozpatrując możliwość zastosowania instalacji słonecznej w istniejącym budynku jedno- lub wielorodzinnym, należy wstępnie zebrać następujące dane i informacje:
–    całkowita powierzchnia mieszkań i przyległego terenu;
–    możliwość zacieniania kolektorów;
–    alternatywne miejsca na montaż kolektorów’ oraz pozostałych elementów instalacji;
–    zużycie zimnej wody;
–    zapotrzebowanie na ciepłą wodę;
–    sterowanie zużyciem ciepła w okresie lata;
–    istniejąca instalacja i źródła energii na potrzeby c.w.u. oraz c.o.

W naszych warunkach klimatycznych energię słoneczną wykorzystuje się głównie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, zaś rzadziej do ogrzewania pomieszczeń. Ogrzewanie pomieszczeń wraz wytwarzaniem c.w.u. nosi nazwę systemu kombi.

Przy modernizacji systemu ogrzewania instalacja słoneczna powinna być zaprojektowana i zainstalowana bez pogarszania funkcjonowania istniejącego już systemu grzewczego. Korzystne wówczas jest podłączenie kolektorów słonecznych do już istniejącego zasobnika magazynującego. Instalacja ta może być podłączona do zbiornika względnie łatwo zarówno za pośrednictwem wymiennika ciepła, jak i poprzez wężownicę wewnątrz zbiornika.

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. w okresie lata określa wielkość instalacji słonecznej. Ponadto czynnikami wpływającymi na wy bór konfiguracji instalacji i powierzchnię kolektorów słonecznych są: objętość zasobnika magazynującego, dostępne miejsce na montaż kolektorów słonecznych i innych elementów wyposażenia systemu, a także ewentualne, dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło (basen na zewnątrz, domek dla gości, podgrzewanie piwnicy, aby chronić ją przed wilgocią itp).

Instalacje słonecznie mogą pracować jako samodzielne, wyodrębnione instalacje, ale najczęściej współpracują z tradycyjnymi źródłami energii, które są traktowane jako urządzenia szczytowe, włączane do pracy wówczas, kiedy temperatura wody w zasobniku jest niższa od wymaganej, zwłaszcza w okresach braku nasłonecznienia. Właściwie dobrana powierzchnia kolektorów powinna pozwolić na podgrzanie zawartości zbiornika magazynującego stosunkowo szybko, aby ograniczyć czas pracy dodatkowego bojlera, czy nawet całkowicie zastąpić go w okresie lata.

Przy doborze instalacji należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Każdy użytkownik może mieć różne wymagania odnośnie kosztów inwestycyjnych, komfortu temperaturowego,kosztów eksploatacji, obsługi, wpływu na środowisko, dostępności i wielu innych czynników. Projekt systemu grzewczego wymaga więc wszechstronnego spojrzenia, jakie wymagania można czy też należy uwzględnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *