Polistyren

styropianPolistyren
polimer, termoplastyczny (temp. mięknienia 70-100°C), przezroczysty, bezbarwny lub barwiony na różne kolory. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych, nierozpuszczalny w alkoholu. Ma małą wytrzymałość mechaniczną, łatwo pęka na skutek naprężeń wewnętrznych, powstających podczas chłodzenia po formowaniu. Doskonały izolator elektryczności. Formowanie zwykle metodą wtryskową. Odmiana spieniona -styropian – biała, lekka, porowata masa, doskonały izolator ciepła oraz materiał na lekkie opakowania. Rozpoznanie: pali się łatwo, również po wyjęciu z płomienia, mięknie. Płomień pomarańczowożółty; gęsty, czarny dym. Charakterystyczny zapach styrenu.

Żywica rezolowa – rezol
polikondensat, czerwona lub brunatna masa, z wyglądu podobna do kalafonii, rozpuszczalna w alkoholu etylowym. Roztwory stosuje się jako lakiery izolacyjne, kleje, uszczelniacze (Hermetikol). Zmieszana z wypełniaczami i utwardzona przez ogrzewanie daje bakelit.