Polimetakrylan metylu

Polimetakrylan metyluPolimetakrylan metylu – szkło organiczne, szkło plexi, szkło pancerne
polimer, termoplastyczny (temp. mięknienia 100-120°C), bezbarwna masa o bardzo dużej przezroczystości. Rozpuszczalny w acetonie, chloroformie, trójchloroetylenie i czterochlorku węgla. Sprężysty i wytrzymały mechanicznie, niezbyt odporny chemicznie. Wytwarzany głównie w postaci płyt o różnej grubości oraz prętów i wałków. Doskonały materiał do obróbki skrawaniem. Formowanie przez wtrysk lub tłoczenie po ogrzaniu do temp. ok. 100°C. Ogrzany do wyższych temperatur ulega depolimeryzacji: uchodzące pary po skropleniu dają ciekły monomer- metakrylan metylu. Rozpoznanie: pali się umiarkowanie, również po wyjęciu z płomienia, mięknąc i ciemniejąc. Płomień niebieski z żółtym wierzchołkiem, iskrzący.
Zapach przyjemny, kwiatowy.