Poliestry i polietylen

dach-poliesterPoliestry
polikondensaty, chemoutwardzalne, bezbarwne, przezroczyste, o dużej wytrzymałości mechanicznej, lecz niezbyt dużej odporności chemicznej. Materiały otrzymywane z tkaniny szklanej i poliestrów mają tak dużą wytrzymałość mechaniczną, że stosuje się je nawet do budowy kadłubów dużych łodzi i jachtów. Kształtowanie przez wlanie ciekłego poliestru z dodatkiem odpowiedniego utwardzacza do formy, w której następuje utwardzenie. Utwardzone poliestry są praktycznie nierozpuszczalne.
Rozpoznanie: palą się słabo, po wyjęciu z płomienia gasną. Płomień jasno-żółty, gęsty, czarny dym. Zapach charakterystyczny, przypominający styren.

Polietylen
polimer, termoplastyczny (temp. mięknienia 100-130°C), masa o wyglądzie parafiny, ślisko-tłusta w dotyku. Nierozpuszczalny, odporny chemicznie, palny. Wyroby w postaci naczyń, folii, rurek oraz kształtek, formowanych przez wtrysk lub wytłaczanie. Rozpoznanie: pali się łatwo, również po wyjęciu z płomienia, równocześnie topiąc się. Płomień niebieski, u dołu żółty; brak dymu. Zapach palonej świecy.