Betonowanie w wodzie z użyciem pompy

Pompa może być stosowana:
—    do transportu mieszanki betonowej między jej wytwórnią na budowie lub dowożącą ją na budowę mieszarką samochodową a lejem rury wlewowej, albo
—    do wtłaczania mieszanki betonowej bezpośrednio na dno wody lub zawiesiny iłowej, tzn. do miejsca formowania konstrukcji (jest to tzw. „betonowanie pompowe”).
W pierwszym sposobie betonowanie podwodne przebiega według zasad metody kontraktor.
W drugim sposobie przewód, którym pompa tłoczy mieszankę, jest połączony specjalną rurową kształtką ze sztywną rurą wlewową, której dolny koniec jest doprowadzony do dna wykopu.

Betonowanie pompowe ma następujące zalety:
—    uzyskuje się beton o zwiększonej wytrzymałości, gdyż ta metoda umożliwia użycie mieszanki z mniejszą zawartością wody niż trzeba stosować ze względów technologicznych w innych metodach betonowania podwodnego.
—    następuje zagęszczenie betonu nie tylko grawitacyjne, ciężarem własnym, ale także wskutek znacznego ciśnienia wywieranego na mieszankę przez pompę,
—    wykonawstwo jest uproszczone, wymaga mniejszej liczby czynności pomocniczych niż inne metody betonowania podwodnego.
Dlatego betonowanie pompowe jest coraz częściej stosowane zamiast klasycznej metody kontraktor.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *