Jak zrobić piec konwekcyjny?

Materiał – Wkład grzejny, dodatkowa skrzynia grzejna, zestaw do wbudowania, rura spalinowa z kolankami, lekkie elementy budowlane, kształtki szamotowe, kafle, zaprawa. klei, tynk, materiał do spoinowania, kliny drewniane, klamry zduńskie.

Gdy już dokładnie zaprojektowaliśmy piec kaflowy możemy rozpocząć jego budowę. W zakładzie zduńskim zaopatrujemy się w kompletny zestaw do wbudowania, dzięki czemu możemy mieć pewność, że jego pracownicy udzielą nam w każdej chwili cennej pomocy. Na podstawie swojego projektu rysujemy zewnętrzne kontury pieca kaflowego. Widzimy teraz, ile miejsca zajmie piec. Jeżeli nie uczyniliśmy tego wcześniej, przygotowujemy miejsce do ustawienia pieca. Cokół jastrychowy lub betonowy, względnie wybranie w ja-strychu, powinny być wolne od pyłu. Warunek ten spełnimy najlepiej wykładając to miejsce płytkami. Przed wykonaniem cokołu powinniśmy ustawić wkład grzejny. Wyłożenie szamotowe dla naszego wkładu dostarczane jest z reguły razem z nim, z tym, że w oddzielnym opakowaniu. Płytki szamotowe tego wyłożenia są już przycięte na prawidłowy wymiar. Musimy tylko odkręcić pokrywę i do wkładu grzejnego wstawić, zgodnie z instrukcją, dostarczone płytki szamotowe. Wcześniej musimy ustawić wkład grzejny dokładnie w ostatecznym miejscu. Zwróćmy uwagę, czy ma on swoje koła, czy też stoi na kątownikach metalowych, gdyż powinniśmy mieć możliwość wyjęcia go w celu przeprowadzenia czyszczenia lub prac konserwacyjnych. Po wyłożeniu kształtkami jest on taki ciężki, że można go poruszyć tylko z dużym nakładem sit. Jeżeli wkład grzejny jest ustawiony tak blisko ściany, że nie można założyć w tym miejscu izolacji ściennej, musimy wykonać to przed ustawieniem wkładu. Grubość izolacji powinna wynosić ok. 6 cm. Płyty z włókna lub wełny mineralnej oklejamy z zewnątrz folią aluminiową.
To, czy płyty z włókna lub wełny mineralnej wydzielają szkodliwe dla zdrowia włókna nie jest całkowicie udowodnione. Jednak pomimo tego powinniśmy pogodzić się z dodatkową pracą i kosztami owijania płyt w folię aluminiową, byśmy mieli pewność, że nie będą one zagrażały naszemu zdrowiu.
Gdy ściana w obrębie obmurowania pieca kaflowego jest zaizolowana i szczeliny pomiędzy płytami izolacyjnymi są wyklejone taśmą aluminiową, montujemy dodatkową skrzynię grzejną. Skrzynia ta pod względem typu budowy musi być dopasowana do wkładu grzejnego. Przy jej ustawianiu musimy zwrócić uwagę, aby pozostał łatwy dostęp do wykonanych w dnie otworów do czyszczenia. Ponadto skrzynię grzejną musimy tak ustawić, byśmy przez kratę wentylacyjną mogli dotrzeć do kolanka rury spalinowej. Jeżeli zastosujemy kolanka z otworami do czyszczenia, będziemy mogli później czyścić przez nie dodatkową skrzynię grzejną bez potrzeby wyjmowania wkładu grzejnego. Przy łączeniu przez wtykanie rur spalinowych prowadzących do komina, rura znajdująca się bliżej niego powinna obejmować od zewnątrz zakończenie rury poprzedniej. Za pomocą rurowych opasek uszczelniających możemy poprawić stabilność połączeń rur spalinowych. Po wykonaniu podłączenia do komina budujemy cokół zgodny z naszym projektem. Wzdłuż wewnętrznej strony narysowanego konturu pieca ustawiamy przycięte na wysokość cokołu lekkie elementy budowlane.
Jeżeli zaplanowaliśmy łuk w cokole, przyszedł teraz czas na jego wykonanie. Sklejamy ze sobą wszystkie części cokołu, a gdy jest on związany stawiamy ścianę kaflową lub mur szamotowy. Zanim położymy kafle na ścianie powinniśmy wypełnić je zaprawą szamotowa. Jednak z układaniem wypełnionych kafli nie możemy czekać do całkowitego związania się zaprawy, ponieważ nie będziemy mogli osadzić klamer zduńskich.
Jeżeli kafle rozkładamy na podłodze i za pomocą zaprawy przywierającej łączymy w ściany, powinniśmy je wyrównać, przytrzymać i skleić na stykających się krawędziach. Możemy wtedy zrezygnować z łączenia kafli klamrami. Jeżeli zdecydujemy się na piec otynkowany, nie musimy z tego powodu całkowicie rezygnować z ozdób ceramicznych. Mamy tu możliwość przyklejenia do muru pieca kilku kafli ozdobnych i obłożenia ich tynkiem. Będziemy wtedy mogli również samodzielnie ukształtować gzymsy naszego pieca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *