Stropodachy odpowietrzane o małym nachyleniu

tmpe822-2

Stropodach odpowietrzany za pomocą papy perforowanej lub jedno-frakcyjnymi granulkami ze styropianu: 1 – pokrycie papowe, 2 – papa perforowana, 3 – gładź cementowa, 4 – termoizolacja, 5 – paroizolacja, 6 – otwory w papie perforowanej o średnicy 50 mm (63 otwory/m2); służą one do klejenia papy pokrycia dachowego do podłoża, kanaliki odpowietrzające znajdują się między tymi otworami pomiędzy podłożem i papą perforowaną, są połączone z kominkami wentylacyjnymi.

Stropodachy odpowietrzane mogą być stosowane nad pomieszczeniami suchymi (np. pokoje mieszkalne) oraz nad pomieszczeniami średnio wilgotnymi (kuchnie, pomieszczenia sanitarne) o wilgotności względnej nie przekraczającej około 70%. Natomiast nad pomieszczeniami wilgotnymi i mokrymi (np. pralnie, umywalnie) należy stosować stropodachy wentylowane. Dopuszczalne minimalne spadki stropodachów’ powinny wynosić co najmniej 3% dla wielowarstwowych pokryć papy asfaltowej, o zawartości masy powłokowej minimum 1600 g/m2. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości spadek połaci dachu był większy i wynosił około 5%.
Do najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych w rozwiązaniach stropodachów pełnych należą materiały z tworzyw sztucznych (płyty styropianowa, poliuretanowe). pochodzenia mineralnego (płyty z wełny mineralnej, z wełny szklanej i ze szkła piankowego), jak również lekkie betony izolacyjne, np. płyty z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Dla zmniejszenia ryzyka zawilgocenia stropodachu pełnego lepszym rozwiązaniem jest stropodach odpowietrzany. W stropodachu tym pod pokryciem papowym znajduje się sieć kanalików powietrznych umożliwiających ujście nadmiaru pary wodnej dyfundującej z wnętrza budynku spod pokrycia na zewnątrz. System odpowietrzający, uzyskany za pomocą papy z gruboziarnistą posypką lub papy perforowanej, powinien mieć połączenie z powietrzem zewnętrznym. Połączenie to uzyskuje się albo na krawędziach stropodachu przez odpowiednie ukształtowanie obróbek blacharskich, albo też przez ustawienie wywietrzników na powierzchni dachu, jeśli wykonanie takich obróbek jest niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *