Stropodach pełny na blachach fałdowych z dwuwarstwową termoizolacją

Nowoczesnym rozwiązaniem jest dach, w którym zastosowano dwuwarstwową termoizolację z wełny mineralnej i szklanej. Jest to system izolacji stropodachu nie-wentylowanego, w skład którego wchodzą:
•    warstwa paroizolacyjna – folia polietylenowa,
•    spodnia warstwa izolacyjna, którą stanowi hydrofobizowana, twarda płyta z wełny mineralnej, grubości 50-150 mm, o zaburzonej strukturze włókien, zwiększonej wytrzymałości na ściskanie i zmniejszonej gęstości objętościowej do ok. 120 kg/m3 X = 0,038 W/(mK),
•    górna warstwa – bardzo twarda płyta dachowa z wełny szklanej grubości 20 mm -X – 0,033 W/(mK). Duże wymiary (1200×2400 mm) i właściwości włókna szklanego stanowią o jej zdolności do równomiernego rozkładu obciążeń, co tym samym zwiększa trwałość i żywotność warstw pokrycia dachu.

Warunki montażu izolacji termicznej stropodachów nie wentylowanych z wełny mineralnej i szklanej przewidują mechaniczne połączenie płyt z podłożem lub za pomocą mas klejących. W zalecanym połączeniu mechanicznym z blachą trapezowy stosuje się system blachowrkrętów ze stali nierdzewnej z teleskopowo zamocowanym grzybkiem z tworzywa sztucznego. Połączenie z podłożem betonowym wykonuje się za pomocą łączników^: wkrętów’ z kołkami rozporowymi lub gwoździ ze stali nierdzewnej z kompletem odpowiednich podkładek lub teleskopowych grzybków. Niezbędna liczba łączników oraz sposób ich rozmieszczenia na połaci dachu powinny wynikać z obliczeń projektowych. Dopuszcza się połączenie z podłożem betonowym łub stalowym za pomocą masy klejącej: na gorąco – lepikiem asfaltowym bez wypełniacza, na zimno – masą klejącą na bazie bitumu, kauczuku lub dyspersji akrylowej bez rozpuszczalnika.

tmp8c-14

Uwarstwienie stropodachu pełnego na twardych płytach termoizolacyjnych: 1 – paro izolacja, 2 – płyta z wełny mineralnej półtwardej stosowana jako spodnia warstwa termoizolacji, 3 – płyta twarda z wełny mineralnej lub szklanej stosowana jako izolacja termiczna i akustyczna, jako bezpośrednie podłoże podpowłokowe, pokrycie dachowe jedno- lub dwuwarstwowe, 4 – spodnia warstwa pokrycia papowego, 5 – górna warstwa bitumicznego pokrycia dachowego, 6 – łącznik mechaniczny

Na rysunku pokazano stropodach pełny na blachach fałdowych z dwuwarstwową termoizolacją dla obiektów przemysłowych, handlowych i hal magazynowych o dużej powierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *