Ściany attykowe w systemie YTONG

tmp75e5-1Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw na stropie z płyt systemowych YTONG, w budynku wykonanym w technologii YTONG – przekrój i widok.

W stropodachach pełnych attyka murowana jest z bloczków YTONG na wysokość uzależnioną od grubości warstw stropodachu. W większości rozwiązań wystarczającą wysokość, tj. 40 cm dają dwie warstwy bloczków. W stropodachach pełnych należy zwrócić szczególną uwagę na wywinięcie izolacji wodoszczelnej na ścianę attyki i zabezpieczenie jej obróbką blacharską lub elementem betonowym.

tmp75e5-2Stropodach dwudzielny, wentylowany o konstrukcji drewnianej w budynku wykonanym w technologii YTONG ze stropem z płyt systemowych – przekrój i widok.

W stropodachach dwudzielnych z przestrzenią wentylowaną, ściana attyki murowana z bloczków YTONG powinna być niezależna od konstrukcji samego stropodachu. W ścianie attykowej należy przewidzieć otwory wentylacyjne o powierzchni równej 1/500 powierzchni przestrzeni wentylowanej.

Konstrukcja stropodachu powinna być oparta prostopadle do kierunku rozpięcia stropu z płyt YTONG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *