Okna w trójwarstwowej, szczelinowej ścianie murowanej

tmp3199-1Usytuowanie okna w trójwarstwowej, murowanej ścianie szczelinowej.

Okna w trójwarstwowej, szczelinowej ścianie murowanej wykonuje się najczęściej przy zewnętrznej ścianie osłonowej, która pełni rolę węgarka dającego dodatkową płaszczyznę szczelności przy ościeżnicy. Okno znajduje się wtedy nad szczeliną ściany i jego montaż wymaga zastosowania kotew z płaskowników stalowych, pozwalających wysunąć ościeżnice nad szczelinę. Zalecanym rozwiązaniem jest wykonanie betonowego elementu parapetowego zakrywającego szczelinę ściany, na którym opiera się okno. Nadproże zewnętrznej ściany osłonowej powinno być stężone ze ścianą konstrukcyjną i zabezpieczone przeciwwilgociowo przed przenikającą do szczeliny ściany wodą deszczową lub skroplinami pary wodnej wnikającej od strony wnętrza. Wysokość nadproża musi uwzględniać zachowanie wątku cegieł na elewacji bez przycinania poszczególnych elementów i jednocześnie umożliwiać wykorzystanie ściany osłonowej w charakterze węgarka.

Przy projektowaniu zabudowanych rolet okiennych należy zwrócić uwagę na powiązanie wielkości skrzynki roletowej z wymiarami nadproża ściany osłonowej i szerokością termoizolacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *