Metody konsolidacji murów

Elementy murowane spękane lub posiadające zdefektowaną strukturę mogą być wzmocnione za pomocą dwu podstawowych metod:
—    spojenia materiałami wiążącymi,
—    konsolidacji przy użyciu specjalnych wiązań.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej metodzie zagadnienie sprowadza się do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości bez powiększenia pracującego przekroju danego elementu.

Spojenie materiałami wiążącymi

W tym przypadku technologia zabiegów sprowadza się do zapełnienia pęknięć, porów i ubytków w strukturze murów za pomocą odpowiednio spreparowanych ciekłych lub plastycznych wypełniaczy, zawiesin, roztworów lub emulsji11 metodą iniekcji (zastrzyków) albo innym sposobem. Spojenie starych murów materiałami wiążącymi jest często decydujące w robotach konserwatorskich: zwiększa ono nośność, uszczelnia i zamyka dostęp szkodliwych czynników, a zwłaszcza wilgoci i agresywnych gazów do wnętrza murów, pozwala też niedostrzegalnie usunąć zaistniałe szkody.

Konsolidacja murów przy użyciu wiązań

W przypadkach poważniejszych rozwarstwień, pęknięć lub ubytków przekroju mury można wzmocnić, wprowadzając specjalne wiązania. Może to być zbrojenie, które przepuszcza się przez uprzednio wywiercone otwory. W tym przypadku należy tak zakładać pręty, aby przecinały spękania i rozwarstwienia muru. Często wiąże się mury za pomocą kotwi stalowych lub żelbetowych, żelbetowych wieńców lub innych elementów. W niektórych przypadkach może być zastosowane również sprężanie za pomocą specjalnych cięgien.

Konsolidacja murów za pomocą wiązań łączy się w większości z wprowadzeniem do otworów zbrojonych zaprawy cementowej pod ciśnieniem, która z jednej strony chroni stal przed korozją, z drugiej zaś spaja i wzmacnia przekrój. Wiązania w procesie konsolidacji układu przestrzennego budynku odgrywają ogromną rolę. Wzmocnienie wiązaniami ścian podłużnych i poprzecznych pozwala na zwiększenie ich sztywności, stateczności i nośności i zapobiega deformacji w przypadku złej pracy fundamentów. Szczególnie efektywne w tym przypadku mogą okazać się stropy ceramiczne i żelbetowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *