Lekkie stropodachy pełne na blachach fałdowych

Zastosowanie do budowania stropodachów nowych materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych oraz upowszechnienie przekryć z blach fałdowych umożliwia wykonywanie lekkich, ocieplonych dachów płaskich o dużych powierzchniach i o dużej odległości między podporami, np. w pawilonach handlowych, halach sportowych itp.
Uwarstwienie stropodachów budowanych w latach siedemdziesiątych różni się od rozwiązań stosowanych obecnie, ponieważ na pokrycia dachowe używano papy na wkładkach tekturowych oraz płyt termoizolacyjnych o niewystarczającej twardości.

Termoizolacje stosowane obecnie są izolacjami twardymi i tak np. wełna mineralna o masie 200 kg/m3, czy styropian o masie min 20 kg/m3 dają możliwość bezpośredniego klejenia pokrycia do termoizolacji. W przypadku poprzednich rozwiązań na izolacji termicznej z wełny o masie do 150 kg/m3 wykonywano wylewkę cementową lub tzw. gładź grubości około 4 cm, a dopiero na niej układano wielowarstwowe pokrycie papowe. Do głównych wad tego rozwiązania można zaliczyć zawilgocenie termoizolacji podczas wykonywania wylewki i długotrwale odsychanie stropodachu podczas eksploatacji. W przypadku stosowania wielowarstwowego pokrycia papowego bezpośrednio na płytach termoizolacji bardzo często podczas montażu dochodziło do zgnieceń i odkształcenia płyt, co powodowało na prawie płaskim dachu powstawanie za-stoisk wodnych w tych wgnieceniach i nierównościach.
W pomieszczeniach mokrych dochodziło do dyfuzji paty do stropodachu na stykach podłużnych blach i w przypadku braku paroizolacji następowało zawilgocenie termoizolacji i powstawanie pęcherzy na dachu. W przypadku zawilgocenia stropodachu kondensatem paty; z powodu za małej grubości termoizolacji, dochodziło do kapania kondensatu do wnętrza przez styki podłużne blachy.
Przy układaniu izolacji na blachach trapezowych i przy braku odpowiednio wytrzymałej paroizolacji pierwsza warstwa izolacji cieplnej powinna mieć minimalne grubości, w zależności od rozstawu fałd blachy.
Wymagana izolacyjność cieplna stropodachów dla budynków ogrzewanych powyżej temp. 16°C Umax = 0,30 W/(m2K).

Stropodachy o pokryciu z pap termozgrzewalnych
Zastosowanie w praktyce pap z modyfikowanego asfaltu wkładkami z włókniny poliestrowej i szklanej daje pokrycia dachów i stropodachów o znacznie lepszych parametrach niż te, które charakteryzują papy na tekturze z utlenionymi asfaltami. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje modyfikatorów asfaltu:
• ataktyczny polipropylen – APP (modyfikacja plastomerami),
• styren, butadien, styren – SBS (modyfikacja elastomerami).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *