Ceramika

ceramikaCeramika
wyroby użytkowe i dekoracyjne, uformowane i zdobione w sposób artystyczny z masy zawierającej jako podstawowy składnik glinę, a następnie wypalane w piecach ceramicznych. Wyróżnia się m.in. wyroby: garncarskie (np. ludowe siwaki ze wschodnich rejonów Polski czy szkliwiona c. kurpiowska, często zdobiona dekoracją malarską), fajansowe (np. z Włocławka, o stylizowanych wzorach kwiatowych), kamionkowe (np. z Bolesławca), porcelanowe (np. z Ćmielowa). We wnętrzu mieszkalnym ceramika może znaleźć zastosowanie jako element dekoracyjny eksponowany na ścianach (talerze) czy półkach (dzbany), a także jako naczynia na rośliny ozdobne – cięte i uprawiane oraz jako drobne przedmioty użytkowe.