Wjazd do garażu na poziomie podpiwniczenia

tmpa238-1Widok przyziemia budynku z rozwiązaniem strefy wjazdu do garażu.

W miejscu obniżenia terenu przy wjazdach garażowych pojawia się ryzyko podmarzania ław fundamentowych.

•    Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie dodatkowej ławy z podbetonu pod ławą fundamentową. Zalecane jest wykonanie podbetonu o wysokości 50 cm, gdyż jest to maksymalna wysokość uskoku nie wymagająca stosowania fundamentu schodkowego.

• Alternatywne – drugie rozwiązanie, to pas poziomej termoizolacji o szerokości 1 m rozłożony wzdłuż ściany. Ze względu na ciężar pojazdów zalecany jest odporny na obciążenia polistyren ekstrudowany.

Aby w czasie gwałtownych opadów woda nie dostała się do piwnicy, przed bramami garażowymi stosuje się odwodnienie liniowe.

Garaż w podpiwniczeniu budynku wymaga zaprojektowania zjazdu i ograniczających go ścian oporowych.

•    Dopuszczalne wymiary zjazdu do garażu określa Ustawa “O warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – maksymalne nachylenie zjazdu wynosi 25% . Nie jest to jednak rozwiązanie wygodne i komfortowe.

•    Zjazd wygodny w użytkowaniu ma wymiary znacznie większe – za wygodny w użytkowaniu uznaje się spadek 15%, o ile to możliwe ze złagodzonymi przejściami między zjazdem a drogą i wypłaszczeniem przed brama garażową. Przejścia te powinny mieć długość 4,0 m i nachylenie o połowę mniejsze od pochylni głównej, czyli 7,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *