Wiejski dom mieszkalny

Większość informacji i porad dotyczących urządzania wnętrz może być wykorzystana zarówno w standardowym mieszkaniu w bloku, jak też niestandardowym, w starej kamienicy, w pomieszczeniach podmiejskiego domku jednorodzinnego oraz w wiejskim domu mieszkalnym. Aby jednak pokazać również i specyfikę wiejskiego domu, wiążącego w sobie funkcje mieszkalne z funkcjami produkcyjnymi – podany zakres wiadomości należy poszerzyć. Pamiętać przy tym warto, że bezkrytyczne przenoszenie wzorów miejskich na wieś, tak dziś częste, jest równie bezzasadne, jak lokalizowanie wieżowców w wiejskim krajobrazie.
W rodzinnym gospodarstwie rolnym wszyscy mieszkańcy domu są zarazem brygadą produkcyjną. Wpływa to na wzajemne stosunki, znajdując odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym mieszkania. Charakterystyczne przy tym przywiązanie rolników do ziemi jako warsztatu pracy, a zarazem źródła utrzymania, wytworzyło na wsi specyficzne formy domów mieszkalnych wielopokoleniowych.