Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane

tmp13e4-1Rodzaje murowanych ścian szczelinowych:
a)    z wentylacyjną szczeliną powietrzną,
b)    z wypełnieniem całej szczeliny materiałem izolacyjnym.

Trójwarstwowa, szczelinowa ściana murowana składa się z wewnętrznej ściany nośnej i z odsuniętej od niej zewnętrznej ścianki osłonowej. W celu uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, szczelina ściany wypełniana jest materiałem termoizolacyjnym. Można wyróżnić dwa rodzaje trójwarstwowych, szczelinowych ścian murowanych:

•    Ściana bez szczeliny wentylacyjnej – Rozwiązanie, w którym termo-izolacja wypełnia całą przestrzeń pomiędzy ścianą konstrukcyjną a osłonową. Stosowane jest w ścianach odpornych na przenikanie wody deszczowej, co w praktyce oznacza wykończenie elewacji tynkiem cementowo-wapiennym.

•    Ściana z wentylowaną szczeliną powietrzną – Rozwiązanie, w którym termoizolacja dociśnięta jest do ściany konstrukcyjnej, z pozostawioną przy ścianie osłonowej szczeliną powietrzną. Zalecane jest w budynkach, w których ściana osłonowa wykonana jest ze spoinowanej cegły klinkierowej oraz w budynkach realizowanych w rejonach, gdzie występują częste i długotrwałe deszcze i wiatry (np. pas nadmorski). Dzięki szczelinie wentylacyjnej wtłaczana przez wiatr woda jest łatwo osuszana, a jej nadmiar może wydostawać się na zewnątrz poprzez otwory nawiewne w zewnętrznej, dolnej warstwie muru.

Trójwarstwowa, szczelinowa ściana murowana jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia fizyki budowli, ponieważ ściana konstrukcyjna stanowiąca warstwę wewnętrzną absorbuje i gromadzi ciepło z ogrzewanego wnętrza budynku, a termoizolacja umieszczona od zewnątrz chroni przed jego odpływem. Przenikająca z wnętrza budynku para wodna swobodnie rozpręża się w szczelinie wentylacyjnej lub przenika przez ścianę osłonową, bez powodowania zjawiska kondensacji i zawil-gacania materiału termoizolacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *