Stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej

Ze względu na zewnętrzne oddziaływania klimatyczne oraz utrzymanie wymaganego klimatu wnętrza ważny jest zarówno prawidłowy dobór rodzaju materiałów Jak i właściwa kolejność warstw w stropodachach ciężkich na stropach żelbetowych. Zastosowanie nowych materiałów do ich wykonywania wpływa na przedłużenie trwałości stropodachów pełnych.
Stropodachy pełne znalazły zastosowanie w konstrukcjach stropodachów płaskich o minimalnym spadku dla tradycyjnych pokryć papowych, równym 5%. W stropodachach pełnych wszystkie warstwy konstrukcyjne całkowicie przylegają do siebie i nie ma w nich żadnych szczelin ani kanalików powietrznych. Na konstrukcji nośnej stropu (przekrycia) ułożone są bezpośrednio: warstwa ocieplająca i pokrycie.

tmpe059-2

Stropodach ocieplony bez paroizolacji, który nad pomieszczeniami wilgotnymi jest błędnym rozwiązaniem: 1 -konstrukcja stropu, 2 – pokrycie dachowe, 3 – termoizolacja

Na rysunku przedstawiono przykład uwarstwienia stropodachu pełnego z pokryciem bezpośrednio ułożonym na twardych płytach termoizolacyjnych. Za pomocą strzałek pokazano, że w przypadku pomieszczeń wilgotnych wilgoć może gromadzić się w warstwie konstrukcyjnej stropu Jak również przedostawać się do termoizolacji.

W przypadku pomieszczeń o ciśnieniu pary wodnej przekraczającym 1200 Pa pod materiałem termoizolacyjnym należy stosować paroizolację. Jako paroizolację wykorzystuje się najczęściej papę asfaltową z obustronną powłoką. Papę należy przyklejać do wyrównanego podłoża z zakładami około 5 cm, sklejonymi lepikiem. Paroizolacja powinna stanowić ciągłą warstwę, gdyż jakiekolwiek nieszczelności przekreślają w dużym stopniu efekt praktyczny jej zastosowania. Stosowanie paroizolacji jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy materiały zamykane między nią a pokryciem są suche, tzn. nie zawilgocone przez opady,

W celu zabezpieczenia stropodachu przed kondensacją paty wodnej w jego wnętrzu obowiązuje prosta zasada, że opór dyfuzyjny paroizolacji powinien być co najmniej porównywalny z oporem dyfuzyjnym warstw pokrycia dachowego. Lepiej jednak stosować takie materiały na paroizolację, aby były szczelniejsze dla przepływu pary wodnej od warstwy  pokrycia dachowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *