Śluza brudu w budynku wiejskim

Rolnicy, którzy są zmuszeni wygospodarować pomieszczenia sanitarne w budynkach już zamieszkałych powinni znać obowiązujące w tym względzie przepisy prawa budowlanego, które wymagają, aby z pomieszczenia łazienki bez okna, natrysku i WC był wyprowadzony ponad dach przewód wentylacyjny, o przekroju co najmniej 14×14 cm, aby kubatura łazienki lub natrysku wynosiła co najmniej 8,3 m3, jeśli urządzenie do ogrzewania wody znajduje się w tym pomieszczeniu, a co najmniej 6,3 m3, jeśli palenisko jest gdzie indziej, aby drzwi kabiny natryskowej i WC otwierały się na zewnątrz, a prócz tego miały w dolnej części otwory o łącznym przekroju 200 cm2, umożliwiające dopływ świeżego powietrza.
Badania nad kształtowaniem powierzchni użytkowej mieszkań wiejskich podważają potrzebę istnienia oddzielnej „śluzy brudu” z pełnym wyposażeniem w postaci kabiny natryskowej i WC. Uważa się, że dostateczne dla powierzchownego oczyszczenia i zmiany obuwia z roboczego na domowe jest wydzielenie niewielkiej ilości miejsca przy wejściu gospodarczym. Gruntowne zaś mycie, kończące dzień pracy, może odbywać się w dogodnie usytuowanej łazience, zlokalizowanej przy wejściu gospodarczym, obok kuchni. Umieszczenie WC przy tak usytuowanej łazience eliminuje konieczność instalowania dodatkowego WC przy „śluzie brudu”.