Przechowywanie rzeczy

garderobaPrzechowywanie rzeczy. Prawidłowe magazynowanie przedmiotów codziennego użytku jest jednym z podstawowych warunków wygody mieszkania. Kierowanie się przy tym głównie względami estetycznymi często prowadzi do nadmiernego nagromadzenia sprzętów i poczucia tzw. ciasnoty w mieszkaniu. Obowiązujące normy przewidują w mieszkaniu (poza obudową kuchni i innymi meblami) 0,70 m2 szaf (w rzucie poziomym) na każdą osobę. Taką powierzchnię ma np. szafa o wymiarach 120 cm (długość czołowa) i 60 cm (głębokość). Łączna kubatura wszystkich schowków w mieszkaniu na zestaw przedmiotów niezbędnych dla czteroosobowej rodziny wynosi około 15 m3, tj. około 10% kubatury typowego M4.
Szafy ubraniowe i bieliźniarki w poszczególnych mieszkaniach powinny mieć następujące długości czołowe: w sypialni rodziców 240…300 cm, w pokoju dwuosobowym 120… 180 cm, w pokoju jednoosobowym 120 cm (przy głębokości szaf 60 cm).
Rozmieszczenie schowków musi uwzględniać przestrzeń ruchową, konieczną do normalnego korzystania z poszczególnych pomieszczeń i sprzętów. Właściwe zagospodarowanie przestrzeni potrzebnej do zmagazynowania całego „stanu posiadania” rodziny zależy nie tylko od liczby szaf i schowków, ale również od ich rodzaju i prawidłowej struktury wewnętrznej. Jest to szczególnie ważne w małych mieszkaniach.