Przebicia przez pokrycia z blach fałdowych

Przebiciem przez pokrycia z blach fałdowych jest każdy otwór, mały czy duży, wykonany w celu wprowadzenia przewodów instalacyjnych, montażu włazów na dach, klap dymowych, świetlików, zaczepów odciągowych, przewodów instalacji elektrycznych, odgromowych, masztów’ telewizyjnych, anten zbiorczych itp.

tmp5a2a-4

Małe przebicie (do zamocowania odciągu): 1 – ocynkowany zaczep odciągu, 2 – blacha fałdowa,- 3 – płatew, 4 – śruba ocynkowana z łbem sześciokątnym, 5 – ocynkowana podkładka stalowa, 6 – podkładka gumowa mała, 7 – podkładka gumowa duża, 8 – ocynkowana podkładka sprężysta, 9 – nakrętka ocynkowana.

 

tmp12af-2

Przebicie o średniej wielkości: a) w połaci dachu, b) przy kalenicy; 1 – blacha fałdowa, 2 – nakładka górna, 3 – kit silikonowy, 4 – kit asfaltowy, 5 – wzmocnienie, 6 – nakładka górna wsunięta pod obróbkę kalenicową, 7 – obróbka kalenicowa, 8 – otwór w przebiciu, 9 – styk nakładkowy nakładek górnych.

Wraz ze wzrostem wymiarów otworów i zmniejszeniem pochylenia połaci wzrasta trudność w uzyskaniu odpowiedniej szczelności przebicia. Przebicie małe pokazano na przykładzie zamocowania zaczepu odciągowego anteny. Siłę składową pionową i poziomą od odciągu przekazuje się na płatwie pokrycia, co wymaga niekiedy zastosowania odpowiednich wzmocnień w konstrukcji podpierającej. Schemat rozwiązania przebicia średniej wielkości o średnicy do 400 mm pokazano na rysunku.

Wg DIN małe przebicia dachów nie mogą przekraczać wymiarów 300×300 mm. Od góry blachy fałdowej należy przymocować arkusz płaskiej blachy wzmacniającej o wymiarach min. 600×600 mm. Blacha ta winna być odpowiednio zabezpieczona przed korozją, a jej minimalna grubość wynosić 1,25 mm. Szerokość arkusza tej blachy w kierunku prostopadłym do fałd blachy trapezowej powinna obejmować (przekraczać) minimum dwie sąsiednie fałdy. Rozstaw łączników w kierunku podłużnym (wzdłuż fałd) nie powinien przekraczać 120 mm, natomiast w kierunku poprzecznym do fałd należy stosować dwa łączniki na każdej górnej półce fałdy. Odległość między sąsiednimi przebiciami dachu wzdłuż kierunku rozpięcia blach, jak również w kierunku prostopadłym, wynosi min. 1,0 m.

tmpeca8-1

Sposób wzmocnienia arkuszami z blachy płaskiej przebicia dachu z blach fałdowych: tN – grubość blachy fałdowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *