Połączenia pokrycia z blach fałdowych z konstrukcją nośną

Mocowanie blach do konstrukcji nośnej budynku wykonuje się za pomocą kołków i gwoździ wstrzeliwanych, wkrętów samogwintujących, blachowkrętów, zgrzein punktowych lub spawania punktowego.

tmpa9d4-1

Fragment dachu z blach fałdowych (wymiary i elementy): eR – odległość między łącznikami wzdłuż krawędzi podłużnej, eL – odległość między łącznikami sczepnymi wzdłuż styku podłużnego blach; dla blach.usztywnienia krawędziowego 50 mm < eR < 333 mm, dla połączeń blach wzdłuż styków podłużnych 50 mm < eL < 666 mm

Na rysunku powyżej przedstawiono rozmieszczenie płyt dachowych, podpór i elementów złącznych przy krawędzi nieocieplonego dachu z blach fałdowych, a na rysunku

tmp5245-1

łączniki stosowane podczas łączenia blach do konstrukcji wsporczej, obróbek blacharskich z blachą pokrycia oraz blach fałdowych między sobą.

Kołki, i gwoździe – rys. h)
Mocowanie blach do konstrukcji dachu za pomocą techniki wstrzeliwania wykonuje się przez:
•    osadzanie kołków i gwoździ na zasadzie wstrzeliwania,
•    osadzanie na zasadzie tłokowej, gdzie gazy po odpaleniu ładunku nie działają bezpośrednio na osadzany łącznik, lecz na pośredniczący w przeniesieniu energii tłok.

Śruby samogwintujące i samowiercące – rys. a), c), f)
Połączenia na wkręty samogwintujące stosuje się do mocowania blach trapezowych do konstrukcji stalowej o minimalnej grubości 4,5 mm. Szczelność złącza jest uzyskiwana przez zastosowanie dwóch podkładek – neoprenowej i stalowej. Zakres stosowania połączeń za pomocą wykrętów samogwintujących zależy od ich długości. I tak:
•    wkręty długości 25 mm stosowane są do mocowania blach trapezowych, do płatwi i rygli,
•    wkręty długie 60 i 75 mm wykorzystuje się do mocowania blach do płatwi lub w dachach dwupowłokowych do mocowania zewnętrznej powłoki do profilu dystansowego, przez cala wysokość profilu blachy, w celu uniknięcia możliwości przecieków w miejscu złącza.

Blachowkręty rys. b) i c)
Blachowkręty stosuje się do łączenia blach między sobą, mocowania obróbek blacharskich oraz blach do kształtowników nośnych o grubości do 3 mm. Również w przypadku używania blachowkrętów długich (50, 60, 75 mm i dłuższych) można je wykorzystywać do mocowania blach zewnętrznych w przekryciach dwu-powłokowych. Szczelność złącza uzyskuje się identycznie jak w przypadku wkrętów samogwintujących, co pozwala na stosowanie blachowkrętów w zastępstwie nitów.

Nity jednostronne – rys. g)
Nitowanie stosowane jest do wykonywania połączeń, do których dostęp jest możliwy tylko od strony jednego elementu, np. w przypadku połączenia sczepnego między blachami, mocowania blach do kształtowników o przekroju zamkniętym, mocowania obróbek blacharskich do blach osłonowych i przekryć.

W przypadku łączenia płyt dachowych z podporami, bez uwzględniania sil ścinania powierzchniowego w płaszczyźnie dachu (najczęstszy przypadek), blachy wystarczy łączyć z podporami tylko z co drugą dolną półką przekroju. Podczas łączenia płyt ze stalową konstrukcją wsporczą zaleca się stosować następujące rodzaje łączników:
a)    ocynkowane blachowkręty o średnicy trzpienia ∅ 6 mm,
b)    ocynkowane wkręty samogwintujące o średnicy trzpienia ∅ ≥ 6 mm,
c)    kolki wstrzeliwane o minimalnej średnicy ∅ = 3,5 mm,
d)    spawanie punktowe lub zgrzewanie punktowe.

Dla łączenia elementów dachowych z konstrukcją drewnianą należy stosować następujące łączniki:
•    wkręt do drewna z łbem soczewkowym o wymiarach ≥ ∅ 6×50 mm,
•    wkręt do drewna z łbem sześciokątnym o wymiarach ≥ ∅ 6×50 mm,
•    wkręt do drewna z łbem soczewkowym z rowkiem krzyżowym o wymiarach ≥ ∅ 6×50 mm.

Podczas łączenia należy stosować podkładki zabezpieczone antykorozyjnie o grubości co najmniej 1 mm. Łączenie blach trapezowych z podporami przy uwzględnieniu sił ścinania powierzchniowego w płaszczyźnie dachu wymaga połączenia każdej dolnej półki przekroju poprzecznego blach do podpory. W tym przypadku siły podłużne i ścinające, działające w płaszczyźnie połaci dachowej, są przenoszone i przekazywane poprzez sztywne płyty dachowe na słupy i ściany podpierające połać dachową. Dla podpór pośrednich, służących jedynie do przenoszenia obciążeń pionowych i w żaden inny sposób me współpracujących z pozostałą konstrukcją, istnieje możliwość łączenia z co drugą, dolną, półką blachy. Przy łączeniu na zakładach bocznych krawędzi płyt z blachy fałdowej łącznikami sczepnymi są blachowkręty lub nity jednostronne wykonywane z aluminium, stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub stopu stalowo-niklowego. Dodatkowe wzmocnienie połączeń blach na zakładzie można uzyskać przez specjalne podłużne wytłoczenia zakładu. Rozstaw łączników nie może być mniejszy niż 50 mm i nie większy niż 666 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *