Podest przed drzwiami wejściowymi we wnęce

tmp1606-1Detal wnęki wejściowej niskiego parteru z podestem kratowym nad stropodachem podpiwniczenia.

Podest drzwi wejściowych umieszczonych we wnęce typu logii balkonowej jest rozwiązaniem stosowanym często w zwartej zabudowie wielorodzinnej w pierzei ulicy, kiedy na chodniku brak miejsca na schody zewnętrzne. Podest taki wykańcza się zazwyczaj płytkami ceramicznymi, jednak można też zastosować rozwiązania nietypowe. W przypadku budynku podpiwniczonego cofnięty podest wiąże się z koniecznością zastosowania termo-izolacji i izolacji przeciwwodnych w układzie stropodachu tarasowego.

Na przedstawionym przykładzie zastosowano stalowy podest kratowy podniesiony ponad izolację przeciwwodną. Pełni on rolę łatwej do spłukania wodą wycieraczki i eliminuje ryzyko zalania progu drzwi wejściowych.

Ramki kratownic mocowane są do kątowników na ścianach bocznych. Poziom podestu, to zazwyczaj wysokość jednego stopnia, co powoduje, że poziom izolacji przeciwwodnej znajduje się tuż nad poziomem chodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *