Minimalne szerokości podpór

Minimalna szerokość podparcia blachy na podporze pośredniej oraz na podporze skrajnej.
tmp7505-1

Rzut poziomy fragmentu połaci dachowej, złącza blachy fałdowej, szczegóły podparcia i rodzaje łączników: 1 – blacha fałdowa, 2 – dźwigar stalowy, 3 – dźwigar drewniany, 4 – dźwigar żelbetowy ze stalowymi markami z piaskowników 60×8 nim, 5 – profil krawędziowy (obróbka blacharska), 6 – nity jednostronne typu „pop” ∅ > 4 mm lub blachowkręty. 7    – ocynkowane wkręty samogwintujące o średnicy trzonu ∅ > 6 mm, 8 – zgrzewanie lub spawanie punktowe ∅ 20 mm, 9 – kołki wstrzeliwane lub drążone o minimalnej średnicy ∅ – 3,5 mm, 10 – wkręty do drewna minimum ∅ 6×50 mm

Dach nieocieplony, w którym blacha trapezowa mocowana jest do różnego rodzaju dźwigarów, przed stawiono na rysunku. W wyniku badań prowadzonych w Instytucie Budownictwa w Berlinie podano zalecane minimalne szerokości podpór (płatwi), wykonanych z drewna, stali, żelbetu lub strunobetonu. Dla podpór skrajnych z blach jedno- lub wieloprzęsłowych minimalna szerokość podparcia winna wynosić 40 mm.
Dla podpór pośrednich podpierających ciągle lub wspornikowe płyty dachowe z blachy trapezowej minimalna szerokość podparcia wynosi 60 mm. Poza tą szerokością rysunek przedstawia sposoby łączenia blach z podporami za pomocą różnego rodzaju łączników. Dopuszczalna nośność łączników do mocowania blach stalowych podana została w informatorach producentów.

W celu właściwego przymocowania płyt dachowych do belek żelbetowych lub strunobetonowych należy osadzić w betonie tych belek marki stalowe w formie płaskowników, o minimalnych wymiarach przekroju poprzecznego 60×8 mm, stanowiących łożyska podporowe dla blach fałdowych. Na rysunku pokazano różne rozwiązania wzmocnień górnych powierzchni betonowych podpór.

tmp986e-1Wybrane przykłady dodatkowych stalowych listew wzmacniających powierzchnię podpór betonowych: 1 – płaskownik stalowy o grubości min. 8 mm, 2 – profil stalowy, 3 – profil stalowy o przekroju zamkniętym (2, 3 dla kołków wstrzeliwanych o grubości min. 6 mm), 4 – kotwie stalowe, 5 – podkładka z twardej pianki, twardego drewna itp., 6 – beton, żelbet lub strunobeton

Minimalną szerokość podpór dla blach fałdowych w zależności od materiału podpory zestawiono w tabeli.

Tablica 3.4

Minimalne szerokości podpór a i b wg [10] dla stalowych blach trapezowych

Materiał podpory Stal, żelbet Mur ceglany Drewno
Podpora skrajna min. a [mm] 40 100 50
Podpora pośrednia min. b [mm] 60 100 50

Z doświadczeń praktycznych montażu blach, zaleca się stosowanie na podporach skrajnych przewieszenia płyt z blach fałdowych o wielkość p dobieraną następująco:

p + a ≥ 40 + h/4

gdzie:
a – obliczeniowa szerokość podpory, h – wysokość profilu blachy.

W tablicy zestawiono różne przypadki dla szerokości podparcia blach a i b dla podpór skrajnych i pośrednich.

tmpe815-1
Właściwą szczelność pokrycia dachu wykonanego z blach fałdowych gwarantują nie tylko właściwe długości zakładów poprzecznych i szerokości zakładów podłużnych blach, ale również prawidłowe łączenie blach pokrycia z płatwiami oraz między sobą. W czasie montażu pokrycia z blach należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia ich między sobą, tj. na tzw. połączenia sczepne. Za mała liczba łączników na stykach podłużnych daje w konsekwencji nieszczelność pokrycia dachu (przecieki na stykach podłużnych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *