Konstrukcja szkieletowa w budynku podpiwniczonym

tmpbf7b-1Drewniana konstrukcja szkieletowej ściany piwnicznej i fundamentów.

Podpiwniczenie projektowane jest najczęściej w technologii tradycyjnej -z murowanymi ścianami na betonowych ławach fundamentowych.
W lekkich budynkach szkieletowych, wznoszonych na suchym gruncie, możliwe jest konsekwentne zastosowanie konstrukcji szkieletowej dla podpiwniczenia budynku.
Na żwirowej warstwie odwadniającej układane są ławy fundamentowe z impregnowanego ciśnieniowo drewna, podwaliny, słupki i oczep ściany piwnicznej. Konstrukcja jest poszyta od zewnątrz sklejką wodoodporną. Dla wzmocnienia konstrukcji między słupkami ściany, na połączeniu płyt poszycia ze sklejki, znajduje się dodatkowa belka stężająca.
Izolacja przeciwwodna wykonana jest z folii PE łączonej taśmą uszczelniającą na zakład szerokości minimum 15 cm. Izolacja pionowa jest wyprowadzona do poziomu terenu i zabezpieczona impregnowaną ciśnieniowo deską montażowo-ochronną, a w wykopie folia wyłożona jest na dno wykopu. Uzupełnieniem izolacji jest drenaż opaskowy, który zapobiega tworzeniu się zastoin wody przy ścianie piwnicznej.
Izolacja pozioma pod płytą podłogową piwnicy jest wywinięta pod izolacją pionową na ściany zewnętrzne.
W fundamentach i ścianach piwnicznych o konstrukcji szkieletowej wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo z zastosowaniem chemicznych środków ochronnych. Środki te impregnują trwale drewno i nadają mu odporność przeciw działaniu grzybów i insektów.
Fundamenty drewniane można stosować w niskich budynkach o niewielkiej kubaturze. Muszą być one zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały zarówno obciążenia pionowe przenoszone z budynku jak i siły parcia poziomego z zasypu wokół ścian piwnicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *