Budynek podpiwniczony ze ścianami szczelinowymi do poziomu terenu

tmp7a59-1Przyziemie budynku podpiwniczonego ze ścianami szczelinowymi wznoszonymi od poziomu terenu.

Ściana szczelinowa nie powinna być sprowadzana niżej niż 1 m poniżej poziomu terenu, ze względu na zagrożenie naporem ziemi zasypowej oraz trudnościami w osuszeniu szczeliny w razie przedostania się do niej wilgoci. Aby trójwarstwowa ściana szczelinowa miała oparcie, ściana piwniczna w zasypie poniżej musi być odpowiednio grubsza.

Ściana osłonowa na wysokości cokołu nie posiada szczeliny wentylacyjnej i znajduje się w zasięgu wody rozbryzgowej. Pomiędzy nią a ścianą powyżej strefy cokołowej powinna znajdować się izolacja przeciwwodna.

Pionowa izolacja przeciwwodna prowadzona jest po zewnętrznej stronie pogrubionej ściany piwnicznej i wprowadzona do szczeliny ściany w strefie cokołu. Termoizolacja w strefie przyziemia znajduje się po zewnętrznej -„mokrej” stronie izolacji przeciwwodnej Należy ją wykonać z materiału odpornego na trwałe zawilgocenie i przeznaczonego do stosowania w bezpośrednim styku z gruntem – np. z hydrofobizowanej wełny mineralnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *