Wymiarowanie instalacji kolektora

Powierzchnia kolektorów słonecznych jest wymiarowana głównie pod kątem pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie lata. Przy wystarczającej ilości promieniowania podczas wiosny i jesieni kolektory mogą służyć również do ogrzewania pomieszczeń.
Wytwarzanie ciepła przez kolektory słoneczne jest zmienne …